Instrumenteringsfysik

I avdelningen för instrumenteringfysik vid Fysikum bedrivs forskning och utveckling av instrumentering för forskningsprojekt inom fysikområdet, speciellt inom subatomär fysik och atom- och molekylfysik. Verksamheten bedrivs med stort engegemang för fysiken och med fokus på att, med hjälp av senaste tekniken och utveckling av nya tekniker och metoder, bidra till at experimentella data av högsta qvalite erhålls.

Inom avdelningen finns en bred samlad kompetens inom avancerad digitalelektronik för storskaliga experiment, detektorutveckling inom subatomär fysik och acceleratorfysik.

För närvarande deltar vi vid flera stora forskningsprojekt vid internationella acceleratoranläggningar - ATLAS på CERN, PANDA på FAIR och XFEL. Vi deltar också i DESIREE-projektet här på Fysikum och i uppbyggnaden av en lagringsring, CRYRING (tidigara placerad på Manne Signbahnlaboratoriet i Stockholm), vid FAIR.

Alt
ATLAS

ATLAS detektorn på CERN

Alt
DESIREE

DESIREE lagringsringen på Fysikum

Besöksaddress

AlbaNova University Centre
Roslagstullsbacken 21
11421 Stockholm, Sweden

De flesta av oss har kontor i A3, AlbaNova

Avdelningsansvarig

Samuel Silverstein
Office A3:1007
Phone 08 5537 8693

Alt
PANDA

PANDA detektorn på FAIR