1. Du är här:
  2. Kemisk fysik
  3. Forskargrupper
  4. Forskargrupper i kemisk fysik

Forskargrupper

Nedan ges en kort introduktion till de olika forskningsprojekten på avdelningen för kemisk fysik. Ytterligare information nås via länkarna i vänstermarginalen till forskningsledarnas hemsidor eller så kan du kontakta avdelningsmedlemmarna direkt.

Forskningsprojekten spänner ett brett spektrum; från fundamentala studier av enkla kemiska reaktioner, vätskelösningar, ytadsorption och joner i rymden till energirelaterade tillämpningar på solceller, väteproduktion och fotokatalys.

 

Alt
Stjärnbildande region NGC7538

Molekylär astrofysik & astrokemi - Wolf Geppert

Vår forskning fokuserar på bildnings- och åtgångsmekanismer för organiska molekyler vid utomjordiska förhållanden som interstellära moln, stjärnbildande regioner och i atmosfären på andra planeter och deras månar.

 

Alt
Reaktionsdynamik

Ultrasnabb laserspektroskopi/materieväxelverkan - Tony Hansson

Vi undersöker dynamiken för grundläggande atomära och molekylära processer samt växelverkan mellan intensiva laserpulser och molekyler med olika spektroskopiska tekniker, såsom femtosekunds tids- och energiupplöst fotoelektron-fotojon-koincidensspektroskopi och generering av högre ordningar av övertoner i molekyler.

 

Alt
Water, Ice and Aqueous Solutions

 

Röntgenstudier av vätskor & ytor (XSoLaS) - Anders Nilsson & Lars GM Pettersson

The Research group specializes in studying materials through their interaction with light. Specifically, the research consists of studying the chemical bonds and reactions on surface and interfaces through X-ray and electron spectroscopy, probing the hydrogen bonding environment in water at different conditions and heterogenous catalysis.

Alt
Ultrasnabb vätebindningsdynamik

QCMD: Molekylära Simuleringar - Michael Odelius

I QCMD gruppen, använder vi kvantkemi och molekyldynamiksimuleringar för att undersöka fundamentala mekanismer för såväl fotoinducerade reaktioner och ultrasnabb dynamik i lösning som komplexa kemiska processer i energirelaterade system, som exempelvis Grätzelsolceller.

 

Alt
CO desorption undersökt med röntgenlaser

Ytor, vätskor, ultrasnabb dynamik - Lars GM Pettersson

Vi använder metoder från kvantkemi och molekyldynamik i nära samarbete med experiment baserade på synkrotronljus och röntgenlaser för att undersöka reaktioner på ytor av betydelse för konstgjorda bränslen och energiproduktion med bränsleceller. Ett stort fokus ligger också på att förstå vanligt vatten och ursprunget till vattens många anomala egenskaper.

 

Alt
Modeller för elektrokemisk friktion

Statistisk fysik vid ickejämvikt - Astrid S. de Wijn

Transport av material, energi och rörelsemängd, och dess relation till mikroskopisk ickelinjär dynamik. För närvarande ligger fokus på molekyler och nano-objekt på ytor, speciellt för studier av friktion, och gaser och vätskor av olika komplexitet.

 

Alt
CO oxidation på en metallyta

Ultrasnabb kemisk ytfysik - Henrik Öström

Vi använder ultrasnabba tekniker för att studera de mikroskopiska stegen och dynamiken i ytreaktioner som är relaterade till heterogen katalys och energiproduktion. Vi utför experiment såväl med optiska femtosekundslasrar i vårt laboratorium vid AlbaNova som med röntgenfrielektronlasrar.

 

Alt
Resonanser i NH3+ molekylen

Små, primära kemiska reaktioners vägval - Nils Elander

Jag är en kvantmekanisk modellbyggare . Min nyfikenhet är fokuserad på hur kortlivade spridningsresonanser påverkar och kan användas för att beskriva spridningsprocesser. Det är min förhoppning att relaterade experiment kommer att genomföras vid den nya lagringsringen Desiree.