1. Du är här:
  2. Kemisk fysik
  3. Projektarbete

Projektarbeten

Om du är nyfiken på att göra ett projektarbete inom kemisk fysik, är du välkommen att kontakta forskargrupperna eller helt enkelt titta förbi i vår korridor, C4, i AlbaNovas huvudbyggnad. Eftersom vi erbjuder forskningsrprojekt som på både kandidat- och masternivå blir en del av vår pågående forskning, så skulle en lista av projektförslag ha ett kort bäst-före datum. Istället presenterar vi nedan några exempel på tidigare projekt.

Vid avdelningen, undersöker vi många olika aspekter av kemisk fysik med ett brett spektrum av experimentella och teoretiska redskap. Du kan läsa mer om pågående forskning under "Forskargrupper" fliken och följa länkarna till de olika forskningsprojekten.

 

 
Alt
Strukturer för solvatiserade merkaptopyridiner

Hydratiseringsmodeller för tion-, tiol- och deprotoniserad 2-merkaptopyridin från molekyldynamiksimuleringar - kandidatprojekt (2016)

Anton Ljungdahl arbetade med molekyldynamiksimuleringar under sitt examensarbete på kandidatprogrammet i fysik. Han simulerade en organisk molekyl, 2-merkaptopyridin, i vattenlösning i tre olika varianter som skiljer sig i hur svavel- och kväve-grupperna protoneras. Syftet var att studera hur hydratiseringen av svavel- och kväve-grupperna beror av protoneringen i molekylen. Resultaten kommer att användas av forskargruppen som utgångspunkt för kvantkemiska beräkningar av ultrasnabb protondynamik i fotoexciterade tillstånd. Efter avslutat kandidatarbete, fortsatte Anton sina studier på masterprogrammet i teoretisk fysik.

 

 
Alt
Adsorption structure of CH3PO3H2- on anatase(101)

Adsorption of carboxyl groups and phosphate groups on the surface of titanium dioxide - Bachelor project (2016)

Mathias Poline, while studying at the Bachelor's program at Fysikum, made his thesis project on the adsorption on anatase(TiO2) of anchoring groups using in solar cell applications. The project will be further developed by the research group for the interpretation of ultra-high vacuum experiments on well-prepared single crystal surfaces and in-situ experiments on solar cell materials. After finishing the Bachelor's programme Mathias continued to study at the master's programme in physics, at Stockholm University.

 

Alt
Direkt dissociativ excitation av HeH+

Tidsberoende studier av direkt dissociativ excitation - masterprojekt (2013)

Direkt dissociativ excitation är en reaktion i vilken en inelastisk kollision mellan en molekylär jon och en elektron leder till dissociation av jonen. Processen studeras oftast tidsoberoende. Emelie Ertan tog masterexamen i beräkningsfysik och som masterprojekt utvecklade hon en tidsberoende metod för att studera denna process genom att beskriva kärnrörelsen med vågpaketspropagering. Emelie fortsatte som doktorand vid avdelningen för kemisk fysik vid Fysikum, SU.

 

Alt
Solvatisering av NO3-(aq)

Reorienteringsdynamik hos nitrat i vatten - masterprojekt (2011)

Som erfaren programmerare, attraherades Thomas Ogden till Stockholms universitet av masterprogrammet i beräkningsfysik vid Fysikum. I sitt masterprojekt, studerade Thomas solvatiseringsdynamiken hos nitratjoner i vattenlösning. Arbetet utgjorde sedermera den teoretiska grunden i en studie av ultrasnabb vätebindningsdynamik i relation till 2D-infraröd spektroskopi. Thomas fortsatte till Durham University för sina doktorandstudier.

 

Alt
Anomalier nära koniska skärningar

Molekyldynamik i närheten av koniska skärningar - masterprojekt (2011)

En vanlig approximation i molekylfysik är att separera dynamiken hos elektroner och kärnor. Denna approximation är inte giltig när de elektroniska tillstånden är nära i energi. Under 2011, studerade Elham Nour Ghassemi Li3, som är ett system i vilket de lägsta två tillstånden inte bara är nära varandra i energi, utan degenererade - en konisk skärning. Detta ger anomalier i molekyldynamiken i närheten av skärningen. Elham tog en master i fysik, och hon fortsatte till Leiden University, Holland, för doktorandstudier.

 

Alt
Modellering av processer i solceller

Simuleringar av ett ruteniumkomplex och jodid/trijodid-redoxparet i vattenlösning: Solvatisering och elektronstruktur - Magisterprojekt (2010)

Efter av ha inlett unversitetsstudierna med avsikten att bli lärare, blev Ida fascinerad av fysikämnet och bytte till fysikprogrammet. Ida Josefsson gjorde ett magisterprojekt, som registrerad vid Uppsala universitet, kring teoretiska simuleringar av processer i färgämnessensiterade solceller. Efter magisterexamen, fortsatte Ida som doktorand vid avdelningen för kemisk fysik vid Stockholms universitet med kvantkemi och molekyldynamiksimuleringar.