Category Archives: Forskning

High-speed friction at the nanometer scale

Friction is important in everyday life, but because it is everywhere we often take it completely for granted. Every time you stand still, walk, or hold an object, friction helps you to control movements. At the same time, the friction of moving parts in machines, and the associated wear, costs modern societies an enormous amount of energy and materials. Because friction is part of everything we do, human beings have been dealing with it since prehistoric times. We have phenomenological laws that describe how friction behaves, but they do not explain where it comes from. [caption id="attachment_2138" align="alignnone" … Continue Reading ››

Vad röntgenstrålning kan lära oss om vattenmolekylen

Forskare från Fysikum har i ett internationellt forskningssamarbete kartlagt energilandskapet för vattenmolekylen. Studien är en kombination av röntgenspridningsexperiment och datorsimuleringar och har resulterat i ny kunskap, som kan användas för att förstå vad som driver kemiska reaktioner i denna livsviktiga molekyl. Studien har publicerats in tidskriften Nature Communications.

Ionising radiation: both cure and cause of cancer

Ionising radiation is a two-edged sword with respect to cancer. On the one hand it is successfully used for treating malignant tumours; on the other hand it is a well-known carcinogen. During the last decades the life expectancy for many cancer patients has increased due to improvements in both early detection and therapy methods and therefore late effects become a matter of concern for the long term survivors of cancer therapy.

Röntgenmikroskop avslöjar “solitoner”, en speciell typ av magnetisk våg

Forskare har använt sig av ett kraftfullt, specialbyggt röntgenmikroskop
vid SLAC National Accelerator Laboratory I Kalifornien för att direkt
observera den magnetiska versionen av en soliton, en typ av våg som kan
röra sig utan motstånd. Forskare undersöker om sådana magnetiska vågor
kan användas för att transportera och lagra information i en ny, mer
effektiv form av datorminne som kräver mindre energi och genererar
mindre värme .

Supraledande virvel som en kvantiserad informations bit

Supraledare kan användas i framtida superdatorer, eftersom de kan minska dramatisktenergiförbrukningen och ger möjlighet att operera med kvantiserade tillstånd som är idealiska för Boolean logik. Forskare vid Stockholms universitet presenterar i senaste numret av Nature Communications en proof-of-concept för en ny typ av supraledande minne, som grundar sig på en kvantiserad supraledande virvel.