Category Archives: Forskning

Examensarbete i medicinsk strålningsfysik väcker internationell uppmärksamhet

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor idag. Tack vare nationella screeningprogram, förbättrad diagnostik och ökad folkbildning ökar andelen som diagnostiseras i ett tidigt skede av sjukdomen. För dessa patienter är bröstbevarande behandling, inklusive partiell kirurgi och strålbehandling av hela det kvarvarande bröstet, den vanligaste behandlingsmetoden. Det senaste årtiondet har intresset för en accelererad partiell strålbehandling av bröstcancer ökat tack vare tidigare diagnoser, teknikutvecklingen inom strålbehandlingen, ökad kunskap inom radiobiologi och om recidivens lokalisation. Som ett led i denna utveckling har ett nytt stereotaktiskt strålbehandlingssystem dedikerat till partiell strålbehandling av … Continue Reading ››

Ultrakorta laserpulser avslöjar elektronpars flyktmekanism

Med hjälp av extremt korta laserpulser kan forskare göra mätningar av hur elektronerna rör sig kring en atom. Experimentella fysiker vid Lunds universitet har lyckats genomföra mätningar av det komplicerade förloppet där två elektroner tillsammans kastas ut från en atom. Frågan är nu om de kastas ut samtidigt eller efter vandra. För att analysera datan har teoretiker från Stockholms universitet och Canberras universitet bidragit med beräkningar. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature Physics.

En kosmisk blixt belyser bristerna i våra modeller

Gammablixtar är några av universums mest kraftfulla explosioner, och kan bland annat uppstå när extremt stora stjärnor dör. Men eftersom de sker så långt bort tänker vi normalt på dem som väldigt svaga. Vi observerar normalt en till två om dagen, och när det sker försöker vi samla så många fotoner vi bara kan innan blixten slocknar och försvinner för gott. Men ibland kan universum överraska oss… Den 27 april i år kom ett sedvanligt meddelande att en gammablixt hade upptäckts. Ganska snart stod det dock klart att den här händelsen … Continue Reading ››

Datorn – visar vägen i atomernas värld

Med kvantmekanik kan vi beskriva kemiska processer i gas fas, men för att modellera tex. en biokemisk reaktion krävs att vi kan ta hänsyn till växelverkningar på många olika längdskalor. Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel tilldelades Nobelpriset i kemi 2013 “för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”. Deras arbete har lett till metoder för att studera kemiska processer som idag är standardredskap inom såväl akademisk forskning som inom exempelvis läkemedelsindustrin.

Nobelpris till Higgs och Englert!

Efter en timmes spänd väntan stod det äntligen klart att 2013 års Nobelpris i fysik tilldelas François Englert och Peter W. Higgs “for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle, by the ATLAS and CMS experiments at CERN’s Large Hadron Collider”.