Tag Archives: Atomfysik

Cool results from DESIREE

An important aspect of the experiments performed in DESIREE now and in the future is to cool stored beams of molecular ions to only one or a few quantum states to enable the interpretation of experimental results and comparisons with theory. Results of a DESIREE experiment to demonstrate the cooling of the rotational degree of freedom of stored OH– ions to the low temperature of the surroundings have been published in Physical Review Letters this week

Mycket lång atomär livstid mätt i DESIREE!

Ett av de första experimenten som har genomförts vid DESIREE gick ut på att mäta livstiden för det (enda) exciterade tillståndet i negativt laddade svavel-joner, S-(3p5 2P1/2). Detta experiment utgjorde en viktig komponent i Erik Bäckströms avhandling som han försvarade framgångsrikt den 20 mars. Denna vecka har resultatet publicerats i Physical Review Letters och dessutom valts ut som ’Editor’s Choice’ och som ämne för en Viewpoint artikel i Physics.

Ultrakorta laserpulser avslöjar elektronpars flyktmekanism

Med hjälp av extremt korta laserpulser kan forskare göra mätningar av hur elektronerna rör sig kring en atom. Experimentella fysiker vid Lunds universitet har lyckats genomföra mätningar av det komplicerade förloppet där två elektroner tillsammans kastas ut från en atom. Frågan är nu om de kastas ut samtidigt eller efter vandra. För att analysera datan har teoretiker från Stockholms universitet och Canberras universitet bidragit med beräkningar. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature Physics.