Tag Archives: kemisk fysik

Vad röntgenstrålning kan lära oss om vattenmolekylen

Forskare från Fysikum har i ett internationellt forskningssamarbete kartlagt energilandskapet för vattenmolekylen. Studien är en kombination av röntgenspridningsexperiment och datorsimuleringar och har resulterat i ny kunskap, som kan användas för att förstå vad som driver kemiska reaktioner i denna livsviktiga molekyl. Studien har publicerats in tidskriften Nature Communications.

Röntgenmikroskop avslöjar “solitoner”, en speciell typ av magnetisk våg

Forskare har använt sig av ett kraftfullt, specialbyggt röntgenmikroskop
vid SLAC National Accelerator Laboratory I Kalifornien för att direkt
observera den magnetiska versionen av en soliton, en typ av våg som kan
röra sig utan motstånd. Forskare undersöker om sådana magnetiska vågor
kan användas för att transportera och lagra information i en ny, mer
effektiv form av datorminne som kräver mindre energi och genererar
mindre värme .

Nya metoder att analysera diffraktionsdata från röntgenlasrar

Den 16 mars publicerade Nature Methods artikeln ” Accurate macromolecular structures using minimal measurements from X-ray free-electron lasers”. Bland författarna finns Jonas Sellberg som är doktorand vid Fysikum. Han är den som har utvecklat tekniken för injektion av mikrojetstrålar av kristaller i vakuum som möjliggjort kristallografi med röntgenljus från frielektronlasern LCLS.