Tag Archives: röntgenlaser

Nya metoder att analysera diffraktionsdata från röntgenlasrar

Den 16 mars publicerade Nature Methods artikeln ” Accurate macromolecular structures using minimal measurements from X-ray free-electron lasers”. Bland författarna finns Jonas Sellberg som är doktorand vid Fysikum. Han är den som har utvecklat tekniken för injektion av mikrojetstrålar av kristaller i vakuum som möjliggjort kristallografi med röntgenljus från frielektronlasern LCLS.

Projektanslag Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

I veckan kungjordes Wallenbergsstiftelsen beslut om 770 Mkr till olika forskningsprojekt. I två av dessa finns Fysikum med som sökande. The Oskar kleincentret (OKC) har genom Jesper Sollerman, Ariel Goobar och Claes Fransson fått stöd för ett 5-års långt projekt för att hitta och studera supernovor, medan Lars Pettersson finns med i det konsortium som beviljats medel för utveckling av teoretiska modeller för röntgenspektroskopi

Undersökning av användbart molekylärt tillstånd skapat med röntgenlaser

Världens första hårdröntgen-frielektronlaser, Linac Coherent Light Source (LCLS) vid SLAC laboratoriet i Kalifornien, har använts för att skapa och studera ett molekylärt tillstånd som har förutspåtts vara mycket användbart för kemiska undersökningar tack vare sin känslighet för atomernas omgivning. Dessa så kallade DCH (Double Core-Hole)-tillstånd kan i så fall användas för kemisk analys, d.v.s. man kan identifiera ämnen, t.ex. föroreningar på en yta, eller studera en specifik atom i ett preparat med avseende på hur, och till vad, den binder. I ett samarbete mellan Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och forskare … Continue Reading ››