Tag Archives: Undervisning

God fortsättning på det nya året!

Verksamheten vid Fysikum är nu i full gång efter julledigheterna.
Som ett första steg i de förestående omflyttningarna inom huset så påbörjas nästa vecka ombyggnationen i korridoren där Fysikums studentexpedition finns (plan 4). Expeditionen kommer att flyttas till andra änden av denna korridor och entrén till korridoren kommer att bli mitt emot den nya expeditionen. När ombyggnationen är klar så kommer Fysikums administrativa avdelning flytta ned till denna korridor.

Kvantmekaniken är flippad i år!

Kvantmekanik II-kursen har i höst sett annorlunda ut än vanligt. Jag har provat att istället för traditionell undervisning använda mig av något som kallas Flipped Classroom. I traditionell undervisning med vanliga föreläsningar är studenterna tämligen passiva. Idén med Flipped Classroom är att istället flytta denna del av undervisningen bort från föreläsningssalen och utnyttja tiden med föreläsaren bättre med aktiverande undervisningsaktiviteter.