1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Education
  4. Course Information
  5. Course Fact Sheets
  6. Quantum Field Theory FK8027

Quantum Field Theory
FK8027. 15 credits.

Kursen behandlar: Grundläggande klassisk fältteori - Lagrange och Hamiltonformulering, rum-tid symmetrier och abelska och icke-abelska inre symmetrier. Symmetrier och bevarandelagar - Noethers teorem. Kvantisering av fria skalär-, Maxwell- och Diracfält både kanoniskt och med vägintegraler. Växelverkande fält, störningsteori, Feynmandiagram. Kvantelektrodynamiska processer på trädnivå och en-loopnivå; introduktion till renormering. Något om de analytiska egenskaperna hos spridningsamplituder.

Course period

v 44-11 HT2017. after this, the course will next be taught

Litterature

1) F. Mandl och G. Shaw, Quantum Field Theory (2nd Edition) 2) Classical Mechanics by H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko (chapter 13)

Required prior courses

Analytisk mekanik, 7,5 hp, FK8001, Kvantmekanik III, 7,5 hp, FK8007, and Elektrodynamik I, 7, 5 hp, FK8003 or a course on special relativity, e.g., SI2371, 6,0 hp in KTH.

Teaching forms

Lectures and exercise sessions.

Examination

Home works and written or oral examination.

Current information

More information available on the course webpage: Quantum Field Theory course

Teachers

Lectures:
Fawad Hassan , tel: 08 5537 8739, e-post: fawad@fysik.su.se
Tutorials:
Olga Bessidskaia , tel: 08 5537 8669, e-post: olga.bylund@fysik.su.se
Mikael Fremling , tel: , e-post: fremling@fysik.su.se
Schedule in English
html-format
pdf-format
Schedules in ICS format are for the moment not available.
Course syllabus
The official course syllabus can be found here.
Grading criteria
Examination criteria for this course will be posted here at the latest when the course starts.
Course responsible
Fawad Hassan
tel: 08 5537 8739
e-mail: fawad@fysik.su.se