1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Forskning

Forskning på Fysikum

Fysikum är en forskningsintensiv institution med ungefär 90 lärare (professorer, lektorer, forskare och forskarassistenter) varav i stort sett alla är disputerade och mycket aktiva i olika forskningsprojekt. Dessutom har vi omkring 80 doktorander.

Forskningsavdelningar

Vid Fysikum bedrivs forskning i såväl teoretisk fysik som experimentell fysik. Forskningen är organiserad i sju forskningsavdelningar. Inom dessa avdelningar bedrivs forskningen oftast i projektform, ibland i samarbete mellan flera forskningsavdelningar vid Fysikum och ofta också i samarbete med forskargrupper vid andra lärosäten och forskningsinstitut.

Varje forskningsavdelning har sin egen hemsida, där avdelningens verksamhet och medlemmar presenteras närmare.

Forskningsnyheter

Vi publicerar regelbundet information om nya forskningsresultat där forskare från Fysikum bidragit. Med tiden kommer vi också bygga upp ett arkiv av tidigare publicerade forskningsnyheter.

Denna sida fungerar som ett arkiv för lite äldre artiklar. Forskningsnyheter från Fysikum presenteras numera på Fysikums blogg.

AlbaNovas videoarkiv

Här kan du ta del av inspelningar av kollokvier och föreläsningar som getts vid AlbaNova.

Möt våra forskare

Många av de forskare som är verksamma på Fysikum dyker upp i andra media och i videoklipp. Här har vi samlat ett urval.

Forskningspublikationer

Genvägar till publikationsdatabasen för publikationer med författare från Fysikum.

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen är i hög grad integrerad i forskningsavdelningarnas verksamheter. Forskarutbildningen presenteras på sin egen sida.

Forskarstudenternas intressen tillvaratas av doktorandrådet som har en egen websida.

Forskningsinformation

Följer du länkarna till de enskilda forsknings­avdelningarna så hittar du mycket informa­tion om den forskning som bedrivs vid Fysikum.

Vill du ställa en enkel fråga om fysik eller forskning i fysik rekommenderar vi ett besök vid www.forskning.se.

Arbetar du inom media eller industri och behöver komma i kontakt med en forskare som kan svara mer djupgående på frågor inom ett specifikt område så kan du kontakta Fysikums informationsansvariga via e-post fysinfo@fysik.su.se så blir du kontaktad av en lämplig person.