Forskning i medicinsk strålningsfysik

Vår forskning fokuserar i första hand på optimering av strålbehandling, och flera pågående projekt är kopplade till Karolinska Universitetssjukhusets racetrack-mikrotron i Solna, och till planerna på en anläggning för strålbehandling med lätta joner. Det finns även några forskningsprojekt inom nuklearmedicin och MR.
Forskningen kan indelas i följande områden:

  • Optimering av dosplaner
  • Utveckling av strålbehandlingsutrustning
  • Radiobiologiska modeller för strålterapi
  • Strålningsdosmetri
  • Nuklearmedicin, speciellt PET-kameradiagnostik
  • Bildgivande NMR