1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Är du nyfiken på fysik?

Är du nyfiken på fysik?

Vi på Fysikum tycker att fysik är mycket spännande och intressant. Man behöver inte kunna alla ekvationer och fysikens lagar för att tycka det. Därför organiserar vi en rad evenemang för dig som också drivs av nyfikenhet över hur världen fungerar.

Öppna föreläsningar

Alt

Fysikum, fysikinstitutionen vid Stockholms universitet, ger regelbundet populära öppna föreläsningar i fysik. Vi vill på detta sätt erbjuda spännande information om modern fysik. Vi passar också på att berätta om utbildningen i fysik vid universitetet. Efter föreläsningen får du tillfälle att diskutera med föreläsaren -- du kan då också fråga lärare och studenter om utbildningen i fysik vid Fysikum. Vill du som är lärare komma hit vid andra tidpunkter är du välkommen att kontakta Emma Wikberg.

The Quantum Art Project: konstutställning på Fysikum

Alt

Under Nobelveckan i december 2015 organiserade Fysikum, Stockholms universitet, i samarbete med The Quantum Art Project en konstutställning på Albanova universitetscentrum.

Fysik i Kungsträdgården

fysikikungsan

Vartannat år flyttar Fysikum till Kungsträd­gården för att träffa allmänheten. Ett unikt tillfälle att träffa forskare och ställa kluriga frågor, delta i experiment i tälten och lyssna på spännande föredrag på lilla scenen.

Vetenskapens Hus

Vetenskpens Hus

På AlbaNova universitetscentrum ligger Vetenskapen Hus som är ett vetenskapligt laboratorium riktat mot skolklasser, lärare och allmänheten. Syftet med verksamheten är att öka intresset för naturvetenskap och verka för samarbete mellan skola och högskola. Vid besök i laboratoriet får gruppen handledning av ämneslärare, studenter eller doktorander från KTH/Stockholms uni- versitet i modernt utrustade lokaler. Vetenskapens Hus fungerar som en bred kontaktyta mellan skola/lärare och forskningsvärlden inom områdena bioteknik, miljöfysik, astronomi och modern fysik.

Hollywoodfysik

Alt

Hur långt flyger egentligen Mel Gibson när han blir skjuten i filmen "Dödligt vapen", hur tar sig Catherine Zeta-Jones förbi laserövervaknings­systemet i "Fällan är gillrad", hur kan Spindel­mannen få sina egenskaper och vad händer egentligen när man förstorar upp en spindel? Detta är några av de frågor som besvaras i Hollywoodfysikshowen!

Andra webbplatser

Nationellt Resurscentrum för Fysik

Centrets huvuduppgift är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet. Lärare och elever i grund- och gymnasieskolan är den främsta målgruppen.


Svenska Fysikersamfundet

är en ideell för att främja fysikalisk forskning och tillämpningar. Samfundet är även till för att öka samverkan mellan fysiker och andra grupper i samhället som t.ex. massmedia och har en livaktig sektion för utbildning.


Stockholms universitets öppna föreläsningar

där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Ämnena är breda - stora och små, nationella och internationella, bekanta eller helt nya. Ofta ingår även en frågestund som ger möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna.


Kungliga vetenstkapsakademin, KVA.

Akademien anordnar många föreläsningar, symposier, vetenskapsdagar m.m. och de flesta är gratis och öppna för allmänheten.