1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. The Quantum Art Project: Konstutställning på Fysikum

The Quantum Art Project: Konstutställning på Fysikum

Under nobelveckan i december 2015 organiserar Fysikum, Stockholms universitet, i samarbete med The Quantum Art Project en konstutställning på Albanova universitetscentrum.
Lördagen den 5 december kl 15.00 öppnas dörrarna till Albanova universitetscentrum.

Alt

 

The Quantum Art Project är ett konstprojekt av konstnären Dennis Duolee, som har som vision att sammanfläta konst och vetenskap och verka för att ge en konstnärlig inblick i aktuell forskning inom kvantfysik. Utöver att presentera konstverk fungerar projektet som en plattform för dialog mellan inbjudna forskare inom kvantfysik och den konstnärliga världen.
I samarbete med Stockholms universitet kommer evenemanget att innehålla en FysikShow och föredrag av Sören Holst om kvantmekanik.
Utställningen presenteras av konstnären Dennis Duolee som i dialog med kvantfysiker har redogjort för sin bild av vad existens är eller kan vara utifrån olika partiklars växelverkan. Duolee tar avstamp från vad det mänskliga ögat inte kan uppfatta och har tolkat fakta utifrån olika mikro- och makroperspektiv.
Konst är en värld av verklighet och overklighet, precis som kvantfysiken. Rent illustrativa verk räcker därför inte till för att få en helhetskontext. För att tolka ämnesområdet måste därför känslor och intuition få komma fram och häri gör sig kvantfysiska teorier särskilt lämpade för konstnärlig tolkning: Subatomisk fysik och avancerad astronomi redogör för fenomen som säger emot vår intiution för vad existens är och hur vi utifrån rationellt tänkande ska förklara uppbyggnaden av den. Motiven visar således känslostarka konstraster av mänskligt tänkande.

Om konstnären

Dennis Duolee, 29 år, har arbetat som konstnär sedan 2009. Det konstnärliga förberedelsearbetet är primärt baserat på intervjuer där relevanta forskare inom kvantfysik har bidragit med underlag för konstnärlig tolkning. Han deltog i en kurs i kvantfysik med Jonas Larsson vid Fysikum och har haft nära kontakt med bl.a Fysikums student Ali Leylani och professor Mohammed Bourennane. Det konstnärliga utförandet ser olika ut: Målningar, illustrationer, glasmontrar och poesi.
"Mina verk står mig väldigt nära och jag känner ett personligt band till skapelserna.  Kolet är med mig överallt. Under naglarna, förpackat eller smulor på golvet. Kolet används i många olika former: i fast form, pulveriserat eller i jämna eller ojämna smulor. Jag arbetar med att förenkla svårigheter. Tar på mig galenskap och surrealistiska idéer och se vart det leder mig. Kaoset på mitt bord håller mig aktiv, närvarande och kreativ."

Alt

Ladda ner affishen

The Quantum Art Project website

Facebook


PROGRAM

Lördagen 5 december - kl 15:00 - 20:00

15:00 Öppnar vi dörrarna till utställningen

15:30-16:30 FysikShow

16:30 -17.00 Föreläsning: "Bombproblemet - ett kvantmekaniskt trolleritrick" av Sören Holst
Så kallade superpositionstillstånd är vanliga inom kvantfysiken. Men vad är det för något, och vad skiljer dem från de tillstånd som förekommer i klassisk fysik? Vi ska se hur superpositionstillstånden visar sig vara nödvändiga för att beskriva vissa fenomen, men också hur de leder till förbluffande slutsatser.

18:00 Vernissage öppnas av Dennis Duolee

Utställningen pågår till den 20 december och är öppen för allmänheten. Skolklasser är välkomna att besöka Vetenskapenshus i samband med utställningen efter anmälan via email till Sinnika (sin@thequantumartproject.com)

Alt