1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar 2015-16

Fysikum, Stockholms universitet, ger regelbundet populära föreläsningar i fysik. Vi vill på detta sätt erbjuda spännande information om modern fysik. Vi passar också på att berätta om utbildningen i fysik vid universitetet. Du som är intresserad av att höra en intressant föreläsning och/eller funderar på att läsa fysik och vill veta mer om utbildningen vid Fysikum ärhjärtligt välkommen!

 

Öppna föreläsningar vid Fysikum

ANMÄLA: Enstaka personer behöver inte anmäla deltagande i föreläsningarna, men om du planerar att komma med en större grupp, tex en klass, ber vi dig meddela detta till studentexpeditionen.
Plats: Kleinsalen i AlbaNova, Roslagstullsbacken 21. Hitta till AlbaNova.

Ladda ner programmet

Program

Torsdag 8 oktober 2015 kl 18.15:

Mikrovågorna som avslöjar universums begynnelse

Den mörka universum

Vi kommer att följa universums första ljus under dess nära 14 miljarder år långa resa fram till våra teleskop. Ljuset skickades ut, när universum bara var en tusendel av sin nuvarande storlek, och ger oss en karta av den kosmiska barnkammaren. När denna bild sedan kombineras med andra ljusmätningar från rymdteleskopet Hubble, som i år firar 25 år, leder det till en förvånansvärt enkel beskrivning av hur universum fungerar.

-- Rahman Amanullah, forskare i astrofysik och kosmologi vid Fysikum, Stockholms universitet

*foto ©NASA


Torsdag 12 november 2015 kl 18.15:

Ljus - från himlafenomen till användbart verktyg med dubbelnatur

ATHENAevent

Det tog mänskligheten sekler att komma underfund med vad ljus är. En ström av partiklar tänkte man först. Sedan vann idén att det är en vågrörelse och till sist fick vi acceptera att det är såväl en partikel som en våg. Förståelsen av hur ljus uppstår gjorde det möjligt att se in i atomens innersta och med allt djupare insikter om ljusets egenskaper kom lasern. Idag är den ett ovärderligt verktyg inom teknik och forskning, i sjukvården och i vår vardag. Nu vinner ljuset ny terräng när elektronik blir fotonik.

-- Eva Lindroth, professor i atomfysik, Stockholms universitet

*foto ©Veronica Aguilar


Tisdag 8 december 2015 - OBS. TIDEN : kl 19 - 21 :

JULFÖRELÄSNING - Michael Faradays 180-åriga tradition

Alt

"Christmas Lectures" hålls årligen vid Royal Institution i London för att presentera vetenskapliga frågor på ett informativt och underhållande sätt. De inleddes redan 1825 och en av de tidigaste och flitigaste föreläsarna var Michael Faraday. I hans anda visar vi historiska och mindre historiska experiment för sexton gången.

 

-- Carl-Olof Fägerlind, lärarfortbildare och fysiklärare vid Hersby gymnasium, och Max Kesselberg, fil doktor, Fysikum, Stockholms universitet .

*foto ©Carl-Olof Fägerlind


Torsdag 28 januari 2016 kl 18.15 :

ATLAS-experimentet vid CERN - vad kan en miljard protonkollisioner lära oss om universum?

Alt

Den stora partikelacceleratorn LHC vid CERN levererade sitt första banbrytande resultat i och med upptäckten av Higgspartikeln i juli 2012. I nästan två år har acceleratorn nu genomgått en uppgradering för att fördubbla kollisionsenergin, och startade upp igen vid ny rekordenergi i maj 2015. Men vad är det egentligen CERN:s partikelfysiker hoppas finna i dessa nya högenergetiska kollisioner? Hur kan mänsklighetens största och mest avancerade vetenskapliga instrument föra oss närmare svaret på frågan om vad vårt universum består av hur det fungerar?

-- Sara Strandberg, universitetslektor, Fysikum, Stockholms universitet.

*foto © CERN


Torsdag 18 februari 2016 kl 18.15 :

Framtidens hållbara energilösningar

Anders-Nilsson
Vi har i det framtida samhället stora utmaningar att finna lösningar till att producera bränslen för transport sektorn. En möjlighet är att producera våra framtida bränslen ifrån solljus, vatten och koldioxid samt att använda dessa bränslen i en bränslecell som genererar elektricitet. Det är en vision som efterliknar naturen att skapa och lagra energi genom kemiska bindningar. De viktiga processerna sker genom kemiska energiomvandlingar på gränsytor med hjälp av en katalysator. Här kommer jag belysa vår forskning inom kemisk fysik med användning av röntgenstrålning för att ge en grundläggande förståelse av vad som sker vid gränsytorna i konstgjord fotosyntes och bränsleceller.

-- Anders Nilsson, professor i Kemisk Fysik vid Fysikum, Stockholms Universitet.


Torsdag 17 mars 2016 kl 18.15:

Antimateria

ATHENAevent

Atomer av antimateria har nyligen skapats och fångats i en atomfälla vid ALPHA experimentet vid det europeiska fysiklaboratoriet CERN. Vad är egentligen antimaterien och hur går det till att bygga ihop atomer av den?
Vad vill forskarna använda de infångade atomerna till? Har antimaterien praktisk nytta eller är den rentav farlig?

-- Svante Jonsell, forskare i atomfysik, vid Fysikum, Stockholms universitet.

 

 


Torsdag 14 april 2016 kl 18.15:

Kvantmekanik med blotta ögat.

Alt
På atomnivå uppför sig materia inte som vi är vana vid. Små partiklar kan tunnla och bete sig som vågor, deras spinn kan teleporteras. Detta beskrivs av kvantmekaniken. Men även i vardagen kan vi se den moderna fysikens egenskaper. Varför är guld gult? Vad är magnetism? Ett inte lika vanligt fenomen är supraledning, där märkliga, kvantmekaniska effekter uppträder i stor skala och möjliggör levitation, strömmar som flyter utan motstånd och starka magneter.

- Andreas Rydh , universitetslektor, Fysikum, Stockholms universitet.

*foto av Joseph A. Stroscio Robert J. Celotta Steven R. Blankenship Frank M. Hess - Public domain