Hitta på Fysikum

På Fysikum jobbar många personer med olika uppgifter. Här hittar du en lista på länkar som kan hjälpa dig att hitta hjälp.

 • Kontaktinformation
  Här får du hjälp att hitta rätt person för dina frågor. Vi listar också telefonnummer till alla anställda.
 • Kartor över campusområdet
  Det mesta av vår verksamhet finns på AlbaNova. Hä finns kartor över campus AlbaNova och planskisser över de byggnader som Fysikum använder där.
  Forskning och avancerade kurser i medicinsk strålningsfysik finns också på campus Karolinska sjukhuset.
 • Datorsystemet
  Önskar du kontakt med ansvariga för Fysikums datorsystem, skicka e-post till system@fysik.su.se.
  De flesta anställda har en e-postadress av typen Förnamn.Efternamn@fysik.su.se (detta gäller även de personer som till vardags använder en annan e-post- adress eftersom mailsystemet är uppsatt med alias från den formella till den fysiska adressen. I många fall kan man se e-postadresser till vår tidigare domän, physto.se, sådana adresser fungerar fortfarande men är under utfasning.)
 • AlbaNovas bibliotek
  har ett stort antal böcker och tidskrifter i fysik och angränsande ämnen. Många tidskriftsartiklar, främst från de senaste åren, kan från universitetets datorer normalt hämtas online via AlbaNovas biblioteks webbsidor.
 • Fysikums forskningsavdelningar
  Fysikums sju forskningsavdelningar har egna hemsidor.
 • Fysikums tekniska avdelning
  Tekniska avdelningen utgör en teknisk basresurs för den omfattande experimentella forskningsverksamheten som bedrivs inom Fysikum. Avdelningen kan erbjuda specialkompetens inom ett flertal olika teknikområden såsom elektronik, mekanisk konstruktion och vakuumteknik.
 • Mekanisk verkstad
  Verkstaden är gemensam för AlbaNova universitetscentrum.
  Arbeten utförs huvudsakligen för forskning och undervisning, både internt inom AlbaNova och på externa uppdrag.

Hitta till Fysikum

Fysikum är beläget i Albano-området nära Frescati-campus i Stockholms norra del.

Det går lätt att ta sig dit både med bil och allmänna kommunikationer