Postdoktor inom området axioners fysik, från kosmologi till kondenserade materiens fysik

  Professor Frank Wilczeks forskargrupp vid Fysikum, i samarbete med Nordita, inbjuder ansökningar till en postdoktorsanställning i teoretisk fysik med inriktning mot axioner. Utlysningen innefattar kondenserade materiens analoger till axioner samt partikelfysik kring axioner och deras kosmologiska konsekvenser.
  Kandidater med intresse för experimentell design uppmuntras också att söka.
  Ref. nr SU FV-2869-17. Sista ansökningsdag: 2017-11-30.
 • Postdoktor inom området kvantfysikens gränser - från kvantinformation till tidskristaller

  Professor Frank Wilczeks forskargrupp vid Fysikum, i samarbete med Nordita, inbjuder ansökningar till en postdoktorsanställning i teoretisk fysik med inriktning mot frågor som vidgar kvantfysikens gränser. Forskningsområdet omfattar till exempel inriktningar som kvantinformation, tidskristaller och flerkroppsfysik med Rydberg-atomer, klämning och kvävevakanser.
  Ref. nr SU FV-2870-17. Sista ansökningsdag: 2017-11-30.
 • Postdoktor i partikelastrofysik och kosmologi

  En eller fler postdoktorsanställningar finns tillgängliga för högt kvalificerade sökande, med tjänstgöring under ledning av professor Katherine Freese, inom ämnesområdena astropartikelfysik samt kosmologi. Anställningen finansieras med stöd från Vetenskapsrådet.
  Forskningen kommer i huvudsak att omfatta teoretiska studier inom kosmologi och partikelfysik såsom mörk materia, LHC samt grundläggande egenskaper hos det tidiga universum genom användning av kosmologiska data.
  Ref. nr SU FV-3647-17. Sista ansökningsdag: 2017-12-20.