Doktorand i experimentell elementarpartikelfysik

  ATLAS-experimentet har den största detektorn vid Large Hadron Collider (LHC) på CERN. Data från experimentet används för att utforska de minsta byggstenarna i universum och hur dessa växelverkar. Vi söker en person med social kompetens med förmågan att kunna samarbeta inom den stora ATLAS kollaborationen. Kandidaten bör känna stort intresse för partikelfysik, experimentella mätningar, datorbaserad dataanalys, nya analysmetoder och detektorteknik.
  Ref.nr SU FV-2653-17. Sista ansökningsdag: 2017-10-01.
 • Doktorand i experimentell kvantfotonik

  Vi söker en begåvad och självständig doktorand som vill utveckla sin vetenskapliga karriär i en stimulerande miljö. Du som söker ska vara intresserad av kvantteknologi, speciellt kvantinformation och kvantkommunikation. Projektet innefattar experimentella undersökningar av halvledarinbäddade kvantemitterare och fotonikstrukturer som är state-of-the-art.
  Ref.nr SU FV-2652-17. Sista ansökningsdag: 2017-10-01.
 • Administrativ chef

  Fysikum är en av Stockholms universitets stora institutioner. Personalen består av cirka 240 personer, inklusive doktorander, och den ekonomiska omslutningen är ungefär 250 milj kr. Som administrativ chef på Fysikum har du ett brett ansvarsområde i en dynamisk internationell miljö.
  Du är direkt underställd prefekten och ansvarar för ett ändamålsenligt administrativt stöd för hela institutionen, vilket innebär att leda och fördela arbetet kring ekonomi, personaladministration, studieadministration och diarie- och arkivhantering. I din roll som chef kommer du även att arbeta med budget, uppföljning, prognoser och strategisk ekonomisk planering.
  Ref.nr SU FV-2916-17. Sista ansökningsdag: 2017-10-06.
 • Studievägledare (vikariat)

  Som studievägledare kommer du i första hand att ansvara för informationsspridning och kontakt gentemot nuvarande och presumtiva studenter inom grundutbildningen, liksom för institutionens alumnnätverk. Studievägledningen sker via personliga samtal, telefon och e-post. Vi behöver därför dig som på ett engagerat och professionellt sätt kan vägleda studenterna att klargöra sin kompetens, göra väl underbyggda val och att nå full potential i sina studier.
  Ref.nr SU FV-2874-17. Sista ansökningsdag: 2017-10-06.
 • Sprängningar norr om AlbaNova för byggandet av campus Albano - dagliga sprängningar från kl 9.35

  Sprängningar och schaktarbeten på norra sidan av AlbaNova för byggandet av Campus Albano kommer att utföras av NCC under perioden till oktober 2017 eller längre. Sprängschema kommer att finnas under länken nedan.
  Vid frågor kontakta Patrik Löfgren, tel 8893, e-post patrik.lofgren@fysik.su.se.