Postdoktor för studier av mörk materia genom användning av GAIA-data

  En eller fler postdoktoranställningar finns tillgängliga för högt kvalificerade sökande, med tjänstgöring under ledning av professor Katherine Freese, inom astrofysik genom användning av GAIA-data. Anställningen finansieras med stöd från Vetenskapsrådet.
  Arbetsuppgifterna inom forskningen kommer i huvudsak att omfatta studier inom fördelningen av mörk materia i vår galax med hjälp av GAIA-data samt angränsande ämnen.
  Ref. nr SU FV-0103-18. Sista ansökningsdag: 2018-02-03.
 • Postdoktorstipendium inom studier av katalytiska ytreaktioner med röntgenlasrar

  Fysikum söker en postdoktor för studier inom området ytreaktioner studerade med ultrasnabba tekniker baserade på användning av röntgenlasrar. Projektet har en speciell inriktning mot att skapa en förståelse för dynamiken på mycket snabba tidsskalor som styr hur selektiviteten uppkommer under katalytiska processer. Eftersom CO2-utsläpp är en av de stora frågorna för framtiden kommer ett fokus att ligga på att reducera CO2 till olika bränslen och kemikalier såsom alkoholer och kolväten.
  Postdoktorsstipendiet avser ett års heltid som kan förlängas med ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
  Ref.nr SU FV-1216-17. Sista ansökningsdag: 2018-02-28.
 • Postdoktor i kvantfotonik

  Fysikum söker en postdoktor för anställning inom gruppen som bedriver forskning om kvantljuskällor. Projektets inriktning är forskning beträffande ny utrustning för generering av kvantljus för tillämpningar inom kvantkommunikation.
  Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning inom de områden som beskrivs ovan samt deltagande i handledning av doktorander.
  Ref. nr SU FV-0142-18. Sista ansökningsdag: 2018-02-28.