Postdoktorstipendium inom studier av katalytiska ytreaktioner med röntgenlasrar

  Fysikum söker en postdoktor för studier inom området ytreaktioner studerade med ultrasnabba tekniker baserat på användning av röntgenlasrar. Projektet har en speciell inriktning mot att skapa en förståelse om dynamiken på mycket snabba tidskalor som kontroller hur selektiviteten uppkommer under katalytiska processer. Eftersom CO2-utsläpp är en av de stora frågorna för framtiden kommer ett fokus att ligga på att reducera CO2 till olika bränslen och kemikalier såsom alkoholer och kolväten.
  Postdoktorsstipendiet avser ett års heltid som kan förlängas med ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
  Ref.nr SU FV-1216-17. Sista ansökningsdag: 2017-07-31.
 • Postdoktorstipendium inom THz-inducerade ytreaktioner för reduktion av CO2

  Fysikum söker en postdoktor för studier inom området ytreaktioner inducerade med THz-strålning. Tanken är att THz-strålning selektivt kan aktivera specifika bindningar hos ett adsorbat på en yta som möjliggör en ny kontroll av reaktivitet vid låga temperaturer. Eftersom CO2-utsläpp är en av de stora frågorna för framtiden kommer fokus att ligga på reducera CO2 till olika bränslen och kemikalier såsom alkoholer och kolväten.
  Postdoktorsstipendiet avser ett års heltid som kan förlängas med ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
  Ref.nr SU FV-1215-17. Sista ansökningsdag: 2017-07-31.
 • Postdoktor i fysik med lagrade jonstrålar

  Fysikum söker en postdoktor för experimentella studier av joners inneboende egenskaper och för studier av deras växelverkan med ljus och med partiklar.
  Vid Fysikum har man utvecklat ett unikt instrument, DESIREE, där man kan lagra jonstrålar vid temperaturer av bara några få Kelvin för studier av reaktioner med positivt och/eller negativt laddade atomer, molekyler och kluster och för olika typer av spektroskopiska studier. En av målsättningarna för projektet är att utveckla metoder för precisionsmätningar av de energier med vilka elektroner binds till atomer eller molekyler av olika slag.
  Ref. nr SU FV-2293-17. Sista ansökningsdag: 2017-08-01.