Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet finns beskrivet i Fysikums plan för lika villkor (antagen av Fysikums styrelse 2017-12-14).

Tidigare kallades planen Fysikums jämställdhetsplan. Äldre versioner av Fysikums jämställdhetsplan fill tillgängliga här:

Fysikum har också en handlingsplan i händelse av sexuella trakasserier (antagen av Fysikums styrelse 2015) som du kan ladda ned i pdf-format.

Kommittén för lika villkor

Fysikums kommitté för lika villkor, som tidigare hette Jämställdhetsgruppen, övervakar jämställdhets- och likabehandlingsarbetet och uppdaterar planen för lika villkor. Kommitténs aktuella sammansättning (augusti 2017) är:

  • Sammankallande Jonas Larson (universitetslektor)
  • Fysikums jämställdhetsombud Sara Strandberg (universitetslektor)
  • Jämställdhetsombud för doktoranderna Jesper Norell och Emelie Ertan
  • Jämställdhetsombud för studenterna Anders Törnblom och Joakim Flinckman
  • Isa Calderyd-Öhman (administrator)
  • Edvard Mörtsell (professor)

Enkätundersökning om studieklimat och trakasserier på Fysikum

Sedan 2005 har en årlig undersökning med avseende på studieklimat och trakasserier genomförts bland studenterna på Fysikum. Enkätens utformning och sammanställningar av svar från tidigare år finns på denna sida.

Behöver du hjälp?

Ingen ska behöva må dåligt. Hjälp finns att få!

Mer information

Kommitténs för lika villkor hemsida

Ytterligare information om universitetets jämställdhetsarbete finns här:

Kopior av bilderna som visades på seminariet "Gender equality observation at peer review groups of the Swedish Research Council" som Carl Jacobsson från Vetenskapsrådet höll på Fysikum 14 maj 2014.