Hus 16 på campusområdet
Hus 16

 

I Hus 16 finns huvudsakligen Stockholms idrottsgymnasium, men huset innehåller också Fysikums datorsalar. Datorsalarna ligger längst till vänster på bottenvåningen.