1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Om oss
  4. Hitta på AlbaNova
  5. Föreläsningssalar

Föreläsningssalar

Plan 4 i huvudbyggnaden.

På plan 4 i huvudbyggnaden använder Fysikum undervisningslokalerna FB41, FB42, FB43, FB44 och FB45.

Föreläsningssalar på plan 4 i huvudbyggnaden
Undervisningslokaler på plan 4 i huvudbyggnaden

De undervisningslokaler på plan 4 som används av Fysikum.

Plan 5 i huvudbyggnaden

På plan 5 i hus 1 använder Fysikum huvudsakligen salarna FB51, FB52 och FD51.

Föreläsningssalar på plan 5 i huvudbyggnaden
Undervisningslokaler på plan 5

De undervisningslokaler på plan 5 som används av Fysikum.

Sal FP41 i labhuset

Dessutom har vi en del föreläsningar i sal FP41 i labhuset, hus 1.

Föreläsningssal FP41 i hus 1
Föreläsningssal FP41 i labhuset.