Fysikums administration.

  Prefekt Sven Mannervik
  Stf prefekt Per-Erik Tegnér
  Studierektor grundutbildning Åsa Larson
  Studierektor forskarutbildning Per-Erik Tegnér
  Studentexpedition Gorica Nikolic
  Personaladministration Angelina Llesi, Jennifer Andrén, Isa Callderyd Öhman, Åsa Storm
  Ekonomiadministration Ann-Sofie Westberg, Mona Holgerstrand, Beatrice Fellenius, Hilkka Jonsson
  Studievägledare Emma Wikberg, Magnus Axelsson
  Arbetsmiljöombud Mikael Blom, Andreas Rydh
  Bitr studierektor lärarutbildningen Tony Hansson
  Biträdande studierektor grundutbildningen Henning Schmidt
  Kommunikation Serena Nobili
  Licensansvarig Mats Engström
  Lokal IT-ansvarig Torbjörn Moa, Ronni Barouta
  Printansvarig Ronni Barouta
  Registrator Hilkka Jonsson
  SUA-ansvarig Ronni Barouta
  SUKAT-ansvarig Ronni Barouta, Åsa Storm, Jennifer Andrén, Isa Callderyd Öhman
  Systemansvarig Torbjörn Moa
  Telekontaktansvarig Ronni Barouta

Fysikums telefonlista.

Följ länkarna nedan för att få listan med telefonnummer och adressuppgifter för all personal på Fysikum.