1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Om oss
  4. Om webbplatsen

Fysikums webbplats

Här finns information om Fysikums webbplats.

Under hösten 2016 pågår arbetet med att anpassa Fysikums webbplats för visning på smarta mobiltelefoner och andra mobila plattformar. Webbsidorna uppdateras efter hand till den nya standarden, så under den tid övergången pågår kommer vår webbplats att innehålla både gamla och nya webbsidor. De nya sidorna anpassar sin utformning efter bildskärmens bredd, och har också ett delvis annat utseende än de gamla sidorna.

Navigering

Vår nya webbsajt har flera hjälpmedel för att besökaren ska hitta rätt och veta var den sida som just visas befinner sig i strukturen. Ett bra verktyg är sajtkartan som du kan nå från toppen av varje sida. Där kan du se en översikt av sajten, antingen som en trädstruktur eller som en alfabetisk lista.
Du kan också ta hjälp av flikar, brödsmulor och vänstermenyer för att komma rätt och för att hålla reda på var du är.

Struktur

Vi har försökt bygga vår webbplats med fyra användargrupper i tankarna, var och en med en ingång via toppflikarna på förstasidan:

Studera: Här vänder vi oss både till dem som ännu inte har börjat sina studier och vill veta mer om vad som erbjuds på Fysikum, och till de studenter som redan finns på Fysikum. På den här punkten skiljer sig strukturen på vår nuvarande webbplats från den tidigare platsen där vi hade separata ingångar för dem som ville veta mer om våra utbildningar innan de kom hit och för dem som redan var studenter på Fysikum.
Du som redan studerar vid Fysikum kan finna information om kurser m.m. via studentportalen .

Skolor: Här berättar vi förstås om våra aktiviteter som särskilt riktar sig mot skolor.

Nyfiken: Här vänder vi oss till en intresserad allmänhet. Vi försöker också berätta litet om vad fysik är, och listar länkar till andra webbplatser som kan vara intressanta.

Forskning: Här ger vi information om den forskning som bedrivs på Fysikum och ger länkar till forskningsavdelningarnas egna hemsidor.

Den visuella identiteten

Fysikums webbplats följer Stockholms universistets riktlinjer för vår visuella identitet och de särskilda riktlinjer för webbplatser som lagts fast i denna.

Brutna länkar

Vid lanseringen av denna generation av vår webbplats har vi tvingats ändra URL-adresser till några av våra sidor. Detta beror dels på att vi har ändrat den underliggande strukturen på våra utbildningssidor, dels på att de verktyg vi använder för att generera menyer i vänsterspalten på alla sidor ställer krav på hur strukturen ser ut för att kunna fungera.
En konsekvens av detta är att en del gamla bokmärken och vissa länkar på externa webbplatser inte längre pekar rätt. Om du råkar ut för detta rekommenderar vi att du går till den nya toppsidan och använder sajtkartan för att försöka hitta den nya sidan. Vår strävan är att all information som fanns tillgänglig på den förra versionen av vår webbsajt också skall finnas på den nya. Om du inte kan hitta vad du söker så kan du alltid skicka ett mail till fysinfo@fysik.su.se och be om hjälp så skall vi försöka hitta den information du söker.

www.physto.se eller www.fysik.su.se?

Fysikums första webbsajt lades ut redan 1996. Då var Fysikum en av de första institutionerna med egen webbplats så det fanns ingen övergripande struktur att passa in i. Samtidigt pågick diskussionerna om att bygga Fysikcentrum, det som senare kom att bli AlbaNova universitetcentrum. I det läget beslöts att skaffa domännamnet physto.se, från physics - stockholm, som skulle kunna bli ett gemensamt domännamn för det kommande fysikcentret och att använda det för fysikums web- och mailservrar.
Fysikcentrum dröjde, vi flyttade in i AlbaNova 2001, och under tiden exploderade web- och mailanvändningen. Domännamnet physto.se blev därför inarbetat som den domän som hörde till fysikinstitutionen vid Stockholms universitet och kom inte att bli den gemensamma domänen för AlbaNova (som ju använder domänen albanova.se).
Under tiden har också Stockholms universitets grafiska profil och identiet på nätet stärkts och blivit mer enhetlig. För att lyfta fram Fysikums identitet som en institution vid Stockholms universitet började vi därför under 2009 flytta över vår web- och mailverksamhet till domännamnet fysik.su.se som numera är vårt primära domännamn i alla sammanhang. Eftersom physto.se är väl inarbetat kommer det gamla namnet att finnas kvar som ett alias under överskådlig framtid.