Toppflikarna

Bild över topflikarna på sidorna

Flikarna högst upp på varje sida ger dig direkt tillgång till toppsidorna i de fem grenarna på vår sajt: "Studera", "Skolor", "Nyfiken", "Forskning" och "Om oss". Fliken "Start" tar dig till förstasidan. Om fliken ges en vit bakgrund, som "Om oss" ovan, betyder det att du befinner dig under toppsidan i den grenen.

Brödsmulor

Bild som visar brödsmulornas utseende

 
 

De titlar på webbsidor som visas omedelbart under flikarna på varje sida (här sekvensen "Fysikum | Om oss > Om webbplatsen > Navigering") kallas "brödsmulor". Dessa visar var i hierarkin den sida du just nu har uppe befinner sig. Varje sida är klickbar, så du kan alltså enkelt navigera uppåt i trädet genom att klicka på någon av brödsmulorna.

Vänstermeny

Bild som beskriver vänstermenyernas utseende.

Även vänstermenyernas utseende varierar beroende på var du befinner dig i strukturen. Varje gren i trädet - motsvarande en av flikarna i topplisten - har en egen vänstermeny.

En vit pil och mörkblå bakgrund visar var du befinner dig. I exemplet till vänster ser vi alltså menyn som den ser ut när vi befinner oss på sidan "Utbildningsprogram". De övriga sidorna på förstanivån i strukturen visas med ljust grå bakgrund, de sidor som är undersidor till den sida du befinner dig på visas med ljus bakgrund. Alla sidtitlar är naturligtvis klickbara och leder vidare till den angivna sidan.

Genomgående visar en pil till vänster om titeln på sidor du inte befinner dig på att det finns en undermeny till den menyraden. Klickar vi på t.ex. "Masterprogram" eller "Om att läsa fysik" så kommer en undermeny att visas.