1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Om oss
  4. Byggandet av Campus Albano - plan för sprängarbeten

Byggandet av Campus Albano - plan för sprängarbeten

Under perioden mars till tidigast oktober 2017 kommer NCC att utföra sprängningsarbeten för uppförandet av det nya området Campus Albano.

Sprängningsarbetena fortsätter inom hela campus Albano under v 38 – 46, ingen förändring i tiderna sedan förra schemat.

På följande tider kan sprängning ske inom Campus Albano, men alla sprängtider kommer inte att utnyttjas. Tiderna är samma som under de närmast föregående veckorna.

Följande tider är avsatta för sprängning vecka 38 - 46:

09:35
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
15:45
17:00

Troligtvis kommer alltså inte alla tider att nyttjas. Som tidigare så kommer vi att lägga ut sprängschemat här på Fysikums webb tillsammans med övrig relevant information gällande arbetena på Albanoområdet nära AlbaNova. Lite mer information finns på http://su.se/albano samt i detta dokument:

Information gällande kommande sprängningsarbeten (pdf-fil, 788 kB)

Vid frågor kontakta Patrik Löfgren, tel 8893, e-post patrik.lofgren@fysik.su.se.