Fysikums Tekniska avdelning

Tekniska avdelningen utgör tillsammans med den mekaniska verkstaden en teknisk basresurs för Fysikums olika forskningsprojekt, undervisning och annan verksamhet vid institutionen. Avdelning består av ungefär 15 personer inom olika kompetensområden. Målet är att tillhandahålla baskompetens inom de mest efterfrågade områdena som elektronik, mekanisk konstruktion m.m., samt erbjuda specialkompetens som i så stor utsträckning som möjligt matchar de föränderliga behoven av tekniskt stöd inom Fysikum. Personal inom Tekniska avdelningen är idag involverade i flera av de större forskningsprojekten som finns på Fysikum såsom IceCube och DESIREE.

Förutom de personella resurserna så kan även Tekniska avdelningen tillhandahålla en viss experimentell utrustning för forskningsavdelningarna inom Fysikum. Det finns bl.a. ett stort lager av vakuumkomponenter samt ett antal ström- och högspänningsaggregat tillgängliga. Avdelningen förfogar även över bl.a. instrument för vakuumläcksökning och en portabel mätarm för 3D-precisionsmätning.

Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA)

Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA) har till uppgift att kontinuerligt följa Tekniska avdelningens arbete och identifiera de behov av tekniskt stöd som finns vid de olika verksamheterna inom Fysikum samt, vid behov, föreslå prioriteringar mellan dessa. De verksamheter som avses är huvudsakligen forskningsprojekt men kan även gälla t.ex. undervisning och datorarbeten vid institutionen. KTA har även i uppdrag att vara beredande organ till KFS (Kommittén för forskningsstrategi) och FS (Fysikums styrelse) i allmänna frågor som berör Tekniska avdelningen som t.ex. nyrekryteringar inom avdelningen.

KTA består för närvarande av ordförande, chefen för Tekniska avdelningen, samt en representant från var och en av forskningsavdelningarna på Fysikum. Ytterligare personer kan, för enskilda frågor, adjungeras till KTA.

Här finns en lista över KTA:s medlemmar. (Intern sida, kräver inloggning.)

Förfrågningar om tekniskt stöd

Förfrågningar om tekniskt stöd från Tekniska avdelningen skall ställas till KTA. Vid förfrågningar om insatser av mindre omfattning så kan dessa ställas direkt till chefen för Tekniska avdelningen. Ärenden som gäller den mekaniska verkstaden hänvisas till ansvarig för denna.

Personal vid Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen består idag av avdelningschef plus ett 15-tal tekniker samt tre personer som arbetar vid den mekaniska verkstaden.


Avdelningschef

En ur den forskande personalen har i uppgift att leda Tekniska avdelningen.

Patrik Löfgren

Patrik Löfgren, forskare

Rum A1:1036
Telefon +46 (0)8 5537 8893,
e-post patrik.lofgren@fysik.su.se
Arbetsområde: Acceleratorfysik, vakuumteknik, konstruktion.
Personlig hemsida


Personal Tekniska avdelningen

 

Ingen bild

Alexander Agapow, forskningsingenjör

Rum E2:3014
Telefon +46 (0)8 5537 8609,
e-post alex@fysik.su.se
Arbetsområde: Datorstöd och support.
Personlig hemsida


John Alexander

John Alexander, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1043
Telefon +46 (0)8 5537 8688,
e-post john.alexander@fysik.su.se
Arbetsområde: Datakommunikation, kontrollsystem, elektronik.
Personlig hemsida


Lars Berg

Lars Berg, forskningsingenjör

Rum A1:1041
Telefon +46 (0)8 5537 8610,
e-post lars.berg@fysik.su.se
Arbetsområde: Elektronikmontering, elektronikservice.
Personlig hemsida


Mikael Björkhage

Mikael Björkhage, forskningsingenjör

Rum A1:1041
Telefon +46 (0)8 5537 8697,
e-post mikael.bjorkhage@fysik.su.se
Arbetsområde: Acceleratorteknik, elektronik.
Personlig hemsida


Mikael Blom

Mikael Blom, forskningsingenjör

Rum A1:1039
Telefon +46 (0)8 5537 8324,
e-post mikael.blom@fysik.su.se
Arbetsområde: Mekanisk konstruktion (CAD), vakuumteknik, acceleratorteknik.
Personlig hemsida


Mats Engström

Mats Engström, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1035
Telefon +46 (0)8 5537 8193,
e-post mats.engstrom@fysik.su.se
Arbetsområde: Datorsupport, IT, webb, nätverk, programlicensansvarig.
Personlig hemsida


Taras Golod

Taras Golod, 1:e forskningsingenjör

Rum A2:1059
Telefon +46 (0)8 5537 8611,
e-post golod@fysik.su.se
Arbetsområde: Renrumsteknik, nanofabrikation.
Personlig hemsida


Per Halldén

Per Halldén, forskningsingenjör

Rum A1:1040
Telefon +46 (0)8 5537 8320,
e-post per.hallden@fysik.su.se
Arbetsområde: Kraftelektronik, elinstallationer, kylteknik.
Personlig hemsida


Attila Hidvégi

Attila Hidvégi, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1037
Telefon +46 (0)8 5537 8698,
e-post attila@fysik.su.se
Arbetsområde: Elektronikkonstruktion (digital).
Personlig hemsida


Ingen bild

Holger Motzkau, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1041
Telefon +46 (0)8 5537 8668,
e-post holger.motzkau@fysik.su.se
Arbetsområde: Elektronikkonstruktion (analog).
Personlig hemsida


Peter Reinhed

Peter Reinhed, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1043
Telefon +46 (0)8 5537 8892,
e-post reinhed@fysik.su.se
Arbetsområde: Vakuumteknik, kryoteknik.
Personlig hemsida


Stefan Rosén

Stefan Rosén, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1043
Telefon +46 (0)8 5537 8642,
e-post rosen@fysik.su.se
Arbetsområde: Detektorer, elektronik, acceleratorteknik.
Personlig hemsida


Personal mekaniska verkstaden (Fysikum)

 

Ingen bild

Mikael Johansson, forskningsingenjör

Rum A1:1006
Telefon +46 (0)8 5537 8434,
e-post mikael.johansson@fysik.su.se
Arbetsområde: Mekanisk tillverkning.
Personlig hemsida


Gunnar Källersjö

Gunnar Källersjö, forskningsingenjör

Rum A1:1006
Telefon +46 (0)8 5537 8619,
e-post kaller@fysik.su.se
Arbetsområde: Mekanisk tillverkning.
Personlig hemsida


Ansvarig mekaniska verkstaden

Ingår ej i Tekniska avdelningen.

 

Ingen bild

Rolf Helg, KTH

Rum A1:1010
Telefon +46 (0)70 190 01 71,
e-post rolf@physics.kth.se


Lab-lokaler

Rumsnummer Labnamn Anknytning Kontaktperson
C1:3021 DESIREE, kontrollrum 8752 Patrik Löfgren
E1:1003, E1:1005 DESIREE, lab 8639 Patrik Löfgren
E2:1007 EMKF Cryo/högfält 8691 Andreas Rydh
C2:3021 FEL 8772 Fredrik Hellberg
E1:1007A IsLab 8750 Henrik Cederquist
E1:3005 KIKO 8604 Mohamed Bourennane
E1:3009, E1:3011 KIKO 8633 Mohamed Bourennane
E2:3007 Kärnfysiklab 8761 Per-Erik Tegnér
C1:3079 Lågnivålab 8762 Per-Erik Tegnér
E1:1015A NanoFab E-beam 8201 Andreas Rydh
C1:3052 NanoFab Process 8205 Andreas Rydh
E2:3015 SU Partikelfysik 8676 Lars Thollander
E1:1007A Ultrasnabb kemisk fysik 8753 Tony Hansson