Alt

Foto ©Florian Kühnel

 

Doktorand i teoretisk statistisk fysik, med fokusering på dynamiken hos mjuka och aktiva material

Ref. nr SU FV-0316-17
Att förstå kraftgenerering i icke-jämviktssystem är en signifikant utmaning i statistisk och biologisk fysik, men också ett hinder för att utveckla aktiva material. En nyckel till kraftgenerering i icke-jämviktssystem står att finna i deras energifluktuationsspektra.
Med utlysningen av denna anställning ges möjligheten för en förstklassig student att arbeta med prof. John Wettlaufer inom området teoretisk statistisk fysik, speciellt för icke-jämviktssystem. Fokus ligger på att öka förståelsen för de underliggande processer som ger upphov till den klassiska Casimireffekten, samt att utveckla en grundläggande beskrivning av den aktiva materia i vilka sådana processer kan äga rum.

Sista ansökningsdag: 2017-03-02.

Mer information här.

 


Available jobs

 

PhD student in Theoretical Statistical Physics with a focus on Soft and Active Matter dynamics

Reference number SU FV-0316-17
Understanding force generation in non-equilibrium systems is a significant challenge in statistical and biological physics, as well as a stumbling block in the development of active materials. A key to force generation in non-equilibrium systems is encoded in their energy fluctuation spectra.
A PhD opening is available for an outstanding individual to work with Prof. John Wettlaufer in the area of theoretical statistical physics of non-equilibrium systems. The focus is to advance understanding of the underlying processes responsible for the classical Casimir effect and to develop a foundational picture of the class of active matter systems from which it arises.

Deadline for applications: 2 March 2017.

More information here.