1. Du är här:
 2. Fysikum
 3. Skolor

Skolor

Vi på Fysikum samarbetar gärna med skolor. Kanske för att vi vet att det finns en forskare i varje barn,
eller för att kunskap om världen blir allt viktigare. Vi organiserar en hel del aktiviteter för att sprida information om forskning och forskningsresultat, men framför allt för att sprida vår nyfikenhet på världen och inspirera framtidens vuxna. Vi finns som stöd för lärare också genom öppna föreläsningar, workshoppar, och flera aktiviteter både för att hålla sig uppdaterad och för att använda aktivt i undervisningen.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev till lärare (klicka på den gröna knappen) för att hålla dig informerad och få inbjudningar till våra särskilda evenemang.

prenumerera nyhetsbrev

 • Artiklar i denna avdelning:
 • Öppna föreläsningar

  Alt
  Fysikum, fysikinstitutionen vid Stockholms universitet, ger regelbundet populära öppna föreläsningar i fysik. Vi vill på detta sätt erbjuda spännande information om modern fysik. Vi passar också på att berätta om utbildningen i fysik vid universitetet. Efter föreläsningen får du tillfälle att diskutera med föreläsaren -- du kan då också fråga lärare och studenter om utbildningen i fysik vid Fysikum. Vill du som är lärare komma hit vid andra tidpunkter är välkommen att kontakta Emma Wikberg.

  FysikShow

  Alt
  Fysikshow är en verksamhet där doktorander åker ut i gymnasieskolor och med enkla medel presenterar spännande experiment och grundläggande fysikaliska principer på ett lättillgängligt och underhållande sätt.
  Lärare bokar enkelt besök och kan samtidigt ge information om elevernas bakgrundkunskaper.
  På Fysikshows hemsida finns en video med ett reportage om Fysikshow, gjort av tidningen Skolvärlden.

 • Fysiktävling

  Alt
  I November varje år Fysikum, fysikinstitutionen vid Stockholms universitet, arrangera en talangjaktliknande tävling i Albanova universitetscenter. Elever från årskurs 5 och 6 i alla Stockholms grundskolor inbjuds att utföra demonstrationer med enkla medel som de själva förberett. För mer information följ länken. Där finns också bilder och resultat från tidigare tävling.

 • Inspirationskväll i mars

  inspirationskväll
  I början av vårterminen varje år bjuder Fysikum in fysikintresserade gymnasieelever i årskurs 3 till en inspirationskväll. Vi berättar om våra utbildningar och den forskning som bedrivs på institutionen och besökarna bjuds på spännande föredrag, experiment, rundvandringar i laboratorier och AlbaNovas teleskop, och möten med studenter och doktorander som kan berätta om hur det är att studera hos oss.
  Nästa inspirationskväll äger rum tisdagen den 28 mars kl 17-20.
 • Lärarfortbildning

  Alt
  För lärare som vill uppdatera sina kunskaper erbjuder Fysikum en rad kurser, bl.a i fysik, elektronik, datateknik och internet-användning.

 • Vetenskapens Hus

  vetenskpenshus
  På AlbaNova universitetscentrum ligger Vetenskapen Hus som är ett vetenskapligt laboratorium riktat mot skolklasser, lärare och allmänheten. Syftet med verksamheten är att öka intresset för naturvetenskap och verka för samarbete mellan skola och högskola. Vid besök i laboratoriet får gruppen handledning av ämneslärare, studenter eller doktorander från KTH/Stockholms uni- versitet i modernt utrustade lokaler. Vetenskapens Hus fungerar som en bred kontaktyta mellan skola/lärare och forskningsvärlden inom områdena bioteknik, miljöfysik, astronomi och modern fysik.

 • Hands-on-Universe

  Hands-On Universe är ett datorbaserat astronomiprojekt för skolorna, med bas vid University of Berkely i USA. Fysikum ansvarar för Hands-on Universe i Skandinavien, och ger bl.a. introduktionskurser för lärare.

 • Hands-on-CERN

  Hands-On CERN är ett datorbaserat proejkt där skolelever on-line kan analysera händelser som detekterats i DELPHI detektorn vid den stora LEP-acceleratorn vid CERN laboratoriet utanför Genève i Schweiz. Här kan du studera just de partikelkollisioner som forskarna inom elementarpartikelfysik använder i sin forskning. Under tiden lär du dig mycket om elementarpartikelfysik, och om hur moderna detektorer och stora experiment fungerar. Dessa sidor är f. n. på engelska, vi arbetar med att översätta dem till svenska

 • Nätverk för fysiklärare

  För att Du som fysiklärare skall kunna få löpande information om lärardagen (se ovan), öppna föreläsningar, föreläsningar för gymnasister, verksamheter vid Vetenskapens Hus m.m. samt kunna ställa frågor till oss och Dina kollegor erbjuder vi ett nätverk för fysiklärare. Du får tillgång till detta nätverk genom att anmäla Dig via länken nedan. Du kan läsa gamla nyhetsbrev här.

Andra webbplatser

Stockholms Universitets forskningsskola för gymnasieelever

Forskningsskolan är ett sätt för universitetet att presentera sin verksamhet och nå ut till elever med ett intresse för naturvetenskap. Den riktar sig till NV2:or från gymnasier i Stockholms län som får prova på att forska under 2 veckor på sommarlovet. Vill du veta mer, följ länken till Stockholms Universitets forskningsskola webbsidan.
Fysikum har några länkar som beskriver projekt från tidare år: 2010 2011 2012.

Nationellt Resurscentrum för Fysik

Centrets huvuduppgift är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet. Lärare och elever i grund- och gymnasieskolan är den främsta målgruppen.

Svenska Fysikersamfundet

är en ideell för att främja fysikalisk forskning och tillämpningar. Samfundet är även till för att öka samverkan mellan fysiker och andra grupper i samhället som t.ex. massmedia och har en livaktig sektion för utbildning.

Stockholms universitets öppna föreläsningar

där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Ämnena är breda - stora och små, nationella och internatio- nella, bekanta eller helt nya. Ofta ingår även en frågestund som ger möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna.

Kungliga vetenstkapsakademin, KVA.

Akademien anordnar många föreläsningar, symposier, vetenskapsdagar m.m. och de flesta är gratis och öppna för allmänheten.