1. Du är här:
 2. Fysikum
 3. Skolor
 4. Fysiktävlingen

Fysiktävling den 27 november 2014

En talangjakt i fysikdemonstrationer för elever i årskurs fem och sex i grundskolan.

Introduktion

Torsdagen den 27 november 2014 låter Fysikum, fysikinstitutionen vid Stockholms universitet, arrangera en talangjaktliknande tävling i Albanova universitetscenter. Demonstationer har i alla tider varit det bästa sättet att förevisa och förklara fysikaliska fenomen och grundläggande principer i naturvetenskap för sig själv och inför andra. Med tävlingen vill vi locka elever att intressera sig för naturvetenskap, speciellt fysik. Erfarenheten och känslan av att tillsammans lyckats få vilt främmande människor att förstå något som man själv fascineras av, hoppas vi ska ge mersmak både för fysikämnet och undervisningsrollen.
Vi vill framför allt förmedla att fysik är kul och stimulerande. Därför bjuder vi in till en heldag där alla ska känna sig hörda och får svar på sina frågor. Vi kan lova att alla kommer gå härifrån med nya ideer både från demonstrationerna och vår rundvandring på fysikum.

Vilka kan delta?

Tävlingen är öppen för klasser i åk 5-6 i alla skolor i Stockholmsregionen.

   
Fysiktävlingen 2013

Hålltider

 • 8 sep. 2014 - Intresseanmälan till uppstartsträff för lärare
 • 11 sep. 2014 - Uppstartsträff på Fysikum, Albanova
 • 20 okt. 2014 - Sista datum för anmälan till tävlingen
 • 27 nov. 2014 - Tävlingsdatum

Hur går tävlingen till?

Eleverna samlas en heldag för att presentera korta demonstrationer inför en jury och inte minst varandra.
De kan välja att behandla varfritt tema inom fysiken: Vad är ljud? Hur fungerar en krockkudde? Är tyngdpunkten viktig? Vad är färg? Finns det olika former av energi? Hur fungerar en kamera? Varför behöver en båt köl för att kunna segla? Hur regnbågen uppkommer eller kanske något klassiskt som Arkimedes princip.
Det får gärna presenteras underhållande, men måste också förklaras begripligt och korrekt. Vår tanke är att detta kan vävas in i undervisningen inom valfria teman i läroplanen, som energi, teknik eller miljö, och ge eleverna en extra motivering att fördjupa sig i något spännande.

Tävlingen genomförs den 27 november 2014 Fysikum, Stockholms universitet. Bidragen bedöms av en enväldig jury, och i väntan på juryns beslut bjuder vi på en rundvandring på Fysikum. Medföljande lärare samlas för en kort utvärdering.

 

Priser

Utan priser blir det inte mycket till tävling. Generösa sponsorer har bidragit med populära priser.

 

Uppstartsträff för lärare

Vi bjuder in till en uppstartsträff den 11 september 2014 kl. 15 - 16, där intresserade lärare kan få mer detaljerad information och vi kan ge utrymme för en diskussion lärare emellan om hur tävlingen bäst kan introduceras i klasserna. Intresseanmälan för uppstartsträffen senast 8 september 2014 till Fredrik Hellberg via e-post eller tel 08 - 5537 8133.

 

Regler

 1. Varje lag ska bestå av 2-5 deltagare
 2. Laget ska demonstrera ett fysikaliskt fenomen inför de övriga lagen och en jury. Demonstrationen ska rikta sig till publiken (inte juryn). Barnen ska tänka att de utför den för sina klasskamrater. Demonstrationen görs lämpligen med hjälp av ett enkelt experiment som ska förklaras. Fenomenet kan även presenteras och förklaras med ett drama eller med ett modellbygge eller liknande.  I den mån det är möjligt låt eleverna själva välja fysikaliskt fenomen och presentationssätt för att de ska känna att bidraget är meningsfullt och förklarande. Sträva efter att alla i gruppen deltar aktivt.
 3. Laget förbereder presentationen i sin skola och de får endast använda sig av enkla och vardagliga medel som finns i hemmet eller i skolan.
 4. Demonstrationen får ta högst fem minuter och innan får de högst fem minuter att ställa i ordning och förbereda.
 5. Projektor, TV-skärm eller liknande får ej användas. Det går bra att använda skyltar eller planscher, men måste då vara stora och tydliga så publiken kan se.
 6. De får inte utföra ett försök som kan vara farligt för sig själva eller andra.
 7. Presentationen bedöms av en jury och kan inte överklagas. Juryn består av en forskare i fysik, en representant från lärarutbildningen och en person utan avancerade fysikkunskaper.
 8. Förbered barnen på att juryn kommer ställa några frågor efter presentationen.
 9. Alla som deltar i tävlingen måste ha med sig ett intyg från en förälder som säger om Fysikum får tillstånd att filma och fotografera hon eller honom under dagen. Intyg finns att ladda ner här.

När juryn granskar bidragen för att utse vinnarna i tävlingen kommer hänsyn tas till:

  • det fysikaliska innehållet
  • hur det fysikaliska fenomenet förklaras
  • utförandet av presentationen
  • hur deltagarna i laget arbetar tillsammans

Anmälan

Anmälan sker senast en månad före tävlingsdagen via epost till fredrik.hellberg@fysik.su.se. Ange skola, klass, lagets namn, antal elever, titel på bidraget och en kort beskrivning av försöket. Använd gärna denna word-mall eller pdf. Senast två veckor innan tävlingen kan man skicka in kompletterande uppgifter.
Det finns plats för 20 lag i tävlingen. Varje klass får anmäla max två lag. Om fler än 20 lag är anmälda efter sista anmälningsdagen kommer antal deltagande skolor prioriteras, därmed kan vissa eller alla klasser kanske bara ha med ett lag. Finns det fortfarande inte plats för alla får de först anmälda skolorna vara med.

För ytterligare frågor kontakta

Fredrik Hellberg
E-post: hellberg@fysik.su.se, tel: 08 - 5537 8133

Välkomna!

Tidigare editioner

 

Länk till artikel på naturvetenskapliga fakulteten
http://www.science.su.se/om-oss/nyheter/femteklassare-tavlade-i-fysik-1.111908