1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Skolor
  4. Projektarbeten för gymnasister

Projektarbeten för gymnasister

Går du på gymnasiet och funderar på att göra projektarbete inom fysik? Här nedan följer några förslag på ämnen inom vilka vi kan handleda dig. Det är inte en fulltäckande lista, utan bör mer ses som exempel på möjliga projekt. Har du något annat ämne du gärna vill skriva om kan du naturligtvis kontakta oss så får vi se om vi kan hitta någon lämplig handledare.

  • Mätning av radioaktiva bakgrundsstrålningen (Per-Erik Tegnér, Per-Erik.Tegner@fysik.su.se, 08-55 37 86 82, kärnfysik)
  • Tvillingparadoxen (Ingemar Bengtsson, ingemar@fysik.su.se, 08-55 37 87 32, teoretisk fysik)
  • Mätning av den kosmiska myonstrålningen (Per-Olof Hulth, hulth@fysik.su.se, 08-55 37 86 68, experimentell astropartikelfysik)
  • Neutrinostrålning från rymden (Per-Olof Hulth, hulth@fysik.su.se, 08-55 37 86 68, experimentell astropartikelfysik)
  • Universums mörka materia (Joakim Edsjö, edsjo@fysik.su.se, 08-55 37 87 26, astropartikelfysik)
  • Den kosmiska bakgrundsstrålningen (Joakim Edsjö, edsjo@fysik.su.se, 08-55 37 87 26, astropartikelfysik)