1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Fysiker är en liten exklusiv grupp på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten är låg och de få individer som utexamineras får nästan undantagslöst kvalificerade arbeten.

Fysikers breda utbildning och djupa kunskap inom fysikens kärnområden gör dem eftertraktade inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling, exempelvis inom telekom, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Efterfrågan finns inom såväl näringslivet som myndigheter såsom försvaret, eller på universitet och högskolor. Fysiker arbetar inom en mängd områden, t.ex inom data och elektronik, material-, bio-, energi- och processteknik, astronomi, meteorologi och kärn- och strålningsfysik. Även inom informationsteknologi, ekonomi och försvar behöver man dem som kan hantera omfattande beräkningar och komplexa modeller.

Enligt SACO-skriften ”Framtidsutsikter - arbetsmarknaden för akademiker 2020” råder god balans för fysiker på arbetsmarknaden och prognosen visar att det framåt fortsatt kommer att vara en balans mellan antal nyutexaminerade och antal lediga jobb. Såväl statliga myndigheter, universitet och forskningsinstitut som den privata sektorn anställer utexaminerade fysiker. Många går efter grundexamen vidare till forskarstudier.

Som fysiker kan du arbeta med forskning och utveckling inom privat eller offentlig sektor - allt från kvalificerat utredningsarbete, planera och genomföra experiment och värdera resultaten, till att utveckla och tillämpa teoretiska modeller. Du får kombinera vetenskapligt och abstrakt tänkande med ett praktiskt handlag och du får arbeta såväl självständigt som i grupp.

Naturvetenskapliga fakulteten har undersökt var studenterna inom fakulteten hamnar efter avslutade studier. Resultaten redovisas i rapporterna "Efter studierna ". Du kan också läsa intervjuer med några tidigare studenter vid Fysikum om deras nuvarande arbetsuppgifter och ett utdrag ur informationsbroschyren om fysikers arbetsmarknad.