Studentexpeditionen

Vet du inte vart du ska vända dig är Studentexpeditionen ofta en bra plats att börja. Föreståndare är Gorica Nikolic, och om inte hon kan lösa din fråga vet hon oftast vem du ska vända dig till. Du hittar vår studentexpedition i korridor B4, på plan 4 i AlbaNovas huvudbyggnad.

Studievägledningen

I samma korridor som Studentexpeditionen finns också våra studievägledare. Under terminstid finns studievägledarna tillgängliga på fasta telefon- och mottagningstider. Information om aktuella tider finns anslagna på dörren till studievägledningen, här i högerspalten eller via telefon/e-post (se kontaktuppgifter till höger). Du kan också ta kontakt för att boka tid, vilket särskilt rekommenderas för dig som reser långt, eller fylla i vårt kontaktformulär om du vill att studievägledaren tar kontakt.

Studierektorer

Studierektorerna för grundutbildningen har ansvar för de frågor som rör utbildningen. Exempel på frågor som hanteras av studierektorerna är vilken lärare som ska undervisa respektive kurs, att laborationslokalerna är säkra och misstanke om fusk vid tentamen.

Utbyteskoordinator

Utbyteskoordinatorn har ansvar för de olika utbytesavtal som Fysikum har med andra lärosäten. Här kan du få information om vart du kan åka på utbyte, och hur du gör för att ansöka. Du kan också få svar på frågor som rör tillgodoräknanden av dina utlandsstudier.