Kurser som ges inom masterprogram i fysik, teoretisk fysik eller beräkningsfysik:


Höstterminen 2017 - Kurser som börjar första delen av hösten:

Namn Kurskod Poäng (hp) Ersätter tidigare kurs
Elektrodynamik FK7045 7,5 Elektrodynamik I (FK8003)
Fysikens matematiska metoder FK7048 7,5 Fysikens matematiska metoder (FK8005)
Numeriska metoder för fysiker II BE7001 7,5 Samma som tidigare
Atomfysik FK7057 7,5 Atomfysik (FK7002)
Kvantkemi FK7059 15 Kvantkemi (FK7009)
Kvantoptik FK7047 7,5 Kvantoptik (FK7017)

 

Höstterminen 2017 - Kurser som börjar andra delen av hösten:

Namn Kurskod Poäng (hp) Ersätter tidigare kurs
Programmering och datalogi för fysiker DA7011 7,5 Samma som tidigare
Fördjupning i teoretisk fysik FK8024 7,5 Ny kurs som behandlar olika ämnen. Kommer detta år att vara en fortsättningskurs i allmän relativitetsteori.
Supraledning FK7053 7,5 Supraledning (FK7019)
Kärnfysik FK7051 7,5 Kärnfysik (FK7010)
Kvantfältteori FK8027 15 Kvantfältteori (FK8017)

 

Vårterminen 2018 - Kurser som börjar första delen av våren:

Namn Kurskod Poäng (hp) Ersätter tidigare kurs
Analytisk mekanik FK7049 7,5 Analytisk mekanik (FK8001)
Simuleringemetoder i statistisk fysik FK8028 7,5 Simuleringemetoder i statistisk fysik (FK7029)
Fysikens statistiska metoder FK7061 7,5 Fysikens statistiska metoder (FK8006)
Statistisk fysik FK7058 7,5 Statistisk fysik I (FK8008)
Kondenserade materiens fysik FK7060 7,5 Kondenserade materiens fysik I (FK7042)
Detektorfysik FK7056 7,5 Detektorfysik (FK7043)
Optik och laserfysik FK7046 7,5 Optik och laserfysik (FK7013)

 

Vårterminen 2018 - Kurser som börjar andra delen av våren:

Namn Kurskod Poäng (hp) Ersätter tidigare kurs
Beräkningsfysik FK8029 15 Beräkningsfysik (FK8002)
Fysikalisk mätteknik FK7063 7,5 Fysikalisk mätteknik (FK8010)
Acceleratorfysik FK7055 7,5 Acceleratorfysik (FK7041)
Allmän relativitetsteori FK8025 7,5 Allmän relativitetsteori (FK7001)
Nanoteknologi FK7054 7,5 Nanoteknologi (FK7018)
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer FK7052 7,5 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer (FK7037)
Kvantfältteori för kondenserad materia FK8018 7,5 Samma som tidigare
Kosmologi och astropartikelfysik FK7050 7,5 Kosmologi och astropartikelfysik (FK7007)

 

Kurser inom sjukhusfysikerprogrammet och masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik:


För er som går på sjukhusfysikerprogrammet så har utbildningsplanen nu reviderats så att ni som till höstterminen 2017 börjar årskurs 4 kommer att läsa nya kurser. Ni som läser årskurs 5 läser enligt det tidigare programmet.

Höstterminen 2017

Kurser för studenter årskurs 4 på sjukhusfysikerprogrammet eller årskurs 1 av masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik:

Namn Kurskod Poäng (hp) Ersätter tidigare kurs
Bild- och systemanalys FK7064 9 Bild och systemanalys I, 6 hp (FK7039) och delar av Bild- och systemanalys II, 7,5 hp (FK8013)
Grundläggande strålningsbiologi FK7065 9 Strålningsbiologi, 7,5 hp (FK4015) och en del av Biostatistik för fysiker, 7,5 hp (FK3008)
Strålskyddslära med omgivningsradiologi FK8030 7,5 Strålskyddslära med omgivningsradiologi, 7,5 hp (FK4017)
Diagnostisk radiologisk fysik FK7038 10,5 Samma som tidigare

 

Kursplanerna för vårterminen årskurs 4 på sjukhusfysikerprogrammet är ännu inte fastställda. Vi återkommer senare med information om vilka kurskoder dessa kurser får.