1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Kursinformation
  5. Examensarbeten

Examensarbete och självständigt arbete

För att kunna få en kandidatexamen eller masterexamen krävs ett självständigt arbete (15 hp) respektive examensarbete (30-60 hp). I båda fallen handlar det om ett projekt som görs individuellt under handledning.

Till skillnad från våra vanliga kurser så kan självständiga arbeten och examensarbeten göras när som helst på året. Innan arbetet påbörjas måste en registrering göras, precis som för alla kurser. Detta sker på Studentexpeditionen, mot uppvisande av underskrivet kontrakt. Mer information finns under "Instruktioner för examensarbeten" i vänsterspalten.

Studenten ansvarar själv för att hitta handledare och komma överens om ett lämpligt projekt - detta är ofta en bra möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt område. För självständigt arbete på grundnivå (FK6001, FK6002 eller FK6003) krävs förutom projektet också genomförd seminarieserie om vetenskaplighet. Denna är gemensam för hela Naturvetenskapliga fakulteten, och mer information finner du på fakultetens sida om seminarieserien i vetenskaplighet.

För att underlätta planering och genomförande av arbetet, har vi tagit fram checklistor:

Länkar till kursplaner för examensarbeten:

 

Kursansvarig

Ansvariga för självständigt arbete och examensarbeten är

Kandidatarbeten i fysik:

Markus Hennrich
Tfn: 08-5537 8614
e-post: markus.hennrich@fysik.su.se

Kandidatarbeten i medicinsk strålningsfysik:

Niels Bassler
Tfn: 08-5177 5446
e-post: niels.bassler@fysik.su.se

Masterarbeten:

Svante Jonsell
Tfn: 08-5537 8625
e-post:jonsell@fysik.su.se