Översiktsschema för Fysikums kurser läsåret 2017-2018

Sommarkurser visas längst ned på sidan.

 

Höstterminen 2017

Vårterminen 2018

 
Period
A
B
C
D
A
B
C
D
Period
Kandidat- program år 1 FK3014 Klassisk fysik, 30 hp FK3014 Klassisk fysik, 30 hp Kandidat- program år 1
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp MM4001 Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp
Kandidat- program år 2 FK4026 Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp FK5019 Elektromagnetism och vågor , 7,5 hp FK5020 Kvantmekanik, 7,5 hp Kandidat- program år 2
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp MM5012 Matem II - Linjär algebra, 7,5 hp FK5021 Experimentell fysik, 7,5 hp
Kandidat- program år 3, inriktn. fysik FK5023 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp FK5025 SM&KM, 7,5 hp FK5026 Proje, 7,5 hp FK5027 Avancerad kvantmekanik, 7,5 hp Självständigt arbete, 15 hp Kandidat- program år 3, inriktn. fysik
FK5024 Kärn- och partikelfysik, ast, 7,5 hp   Välj bland avancerade kurser, 7,5 hp  
Kurser inom lärar­utbildningen FK4025 Fysik med digitala verktyg, 7,5 hp     FK5022 Experimentell fysik f lärare, 7,5 hp Kurser inom lärar­utbildningen
Obl. kurser i masterprog. (avancerade kurser) BE7001 Numeriska metoder för fysiker II, 7,5 hp FK7049 Analytisk Mekanik, 7,5 hp FK8029 Beräkningsfysik, 15 hp Obl. kurser i masterprog. (avancerade kurser)
FK7045 Elektrodynamik, 7.5 hp DA7011 Programmering och datalogi, 7,5 hp FK7058 Statistisk Fysik, 7.5 hp  
FK7048 Fysikens matematiska metoder, 7.5 hp   FK7061 Fysikens statistiska metoder, 7.5 hp  
  FK8028 Simulering i stat. fys., 7,5 hp  
Övriga avancerade kurser FK7016 Statistisk fysik II, 7.5 hp FK7051 Kärnfysik, 7.5 hp FK5027 Avancerad kvantmekanik, 7,5 hp FK7050 Kosmologi och astropartikelfy, 7.5 hp Övriga avancerade kurser
FK7014 Praktik i fysik, 7.5 hp FK7014 Praktik i fysik, 7.5 hp
FK7047 Kvantoptik, 7.5 hp FK7053 Supraledning, 7.5 hp FK7046 Optik och Laserfysik, 7.5 hp FK7052 Introduktion till kvantinform, 7,5 hp
FK7057 Atomfysik, 7.5 hp FK8023 Avancerad allmän relativitet, 7,5 hp FK7056 Detektorfysik, 7,5 hp FK7054 Nanoteknologi, 7.5 hp
FK7059 Kvantkemi, 15 hp FK7060 Kondenserade materiens fysik, 7.5 hp FK7055 Acceleratorfysik, 7.5 hp
  FK8024 Fördjupning i teoretisk fysi, 7.5 hp   FK7063 Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp
  FK8027 Kvantfältteori, 15 hp FK8027 Kvantfältteori, 15 hp FK8018 Kvantf.teori f kond.mat., 7.5 hp
    FK8025 Allmän relativitetsteori, 7.5 hp
Orienterings- kurser, forskargrenen mm FK2009 Elektronikens grunder, 7.5 hp   FK1012 Astro, 7,5 hp FK1012 Astrobiol. o molek. i rymden, 7,5 hp FK4028 Intro till fysikforskning, 7,5 hp Orienterings- kurser, forskargrenen mm
  FK2003 Kvantfysikens principer, 7.5 hp FK2003 Kvantfysikens principer, 7.5 hp  
Period
A
B
C
D
A
B
C
D
Period

 

Sommarkurser 2018

FK1021 Tankeexperiment i fysiken, 7,5 hp