1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Kursinformation
  5. Läsårets översiktsschema

Översiktsschema läsåret 2017-2018

Schema för kandidat- och masterprogrammen

Skrolla i sidled för att skifta mellan höst- och vårtermin.

Sommarkurser visas längst ned på sidan.

Alternerande kurser

Observera att inte alla kurser inom programmen ges varje läsår. Ett mindre antal kurser alternerar med varandra, så att en viss kurs ges vartannat år. Mer information finns här: Alternerande kurser


 
Höstterminen 2017
Vårterminen 2018
 

Period

A
B
C
D
A
B
C
D
Period
Kandidat- program år 1 FK3014 Klassisk fysik, 30 hp FK3014 Klassisk fysik, 30 hp Kandidat- program år 1
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp MM4001 Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp
 
A
B
C
D
A
B
C
D
 
Kandidat- program år 2 FK4026 Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp FK5019 Elektromagnetism och vågor , 7,5 hp FK5020 Kvantmekanik, 7,5 hp Kandidat- program år 2
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp MM5012 Matem II - Linjär algebra, 7,5 hp FK5021 Experimentell fysik, 7,5 hp
 
A
B
C
D
A
B
C
D
 
Kandidat- program år 3, inriktn. fysik FK5023 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp FK5025 SM&KM, 7,5 hp FK5026 Proje, 7,5 hp FK5027 Avancerad kvantmekanik, 7,5 hp Självständigt arbete, 15 hp Kandidat- program år 3, inriktn. fysik
FK5024 Kärn- och partikelfysik, ast, 7,5 hp   Välj bland avancerade kurser, 7,5 hp  
 
A
B
C
D
A
B
C
D
 
Obl. kurser i masterprog. (avancerade kurser) BE7001 Numeriska metoder för fysiker II, 7,5 hp FK7049 Analytisk Mekanik, 7,5 hp FK7063 Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp Obl. kurser i masterprog. (avancerade kurser)
FK7045 Elektrodynamik, 7.5 hp DA7011 Programmering och datalogi, 7,5 hp FK7058 Statistisk Fysik, 7.5 hp FK8029 Beräkningsfysik, 15 hp
FK7048 Fysikens matematiska metoder, 7.5 hp   FK7061 Fysikens statistiska metoder, 7.5 hp  
  FK8028 Simulering i stat. fys., 7,5 hp  
 
A
B
C
D
A
B
C
D
 
Övriga avancerade kurser FK7014 Praktik i fysik, 7.5 hp FK7014 Praktik i fysik, 7.5 hp Övriga avancerade kurser
FK7016 Statistisk fysik II, 7.5 hp FK7051 Kärnfysik, 7.5 hp FK7043 Detektorfysik, 7,5 hp FK7050 Kosmologi och astropartikelfy, 7.5 hp
FK7047 Kvantoptik, 7.5 hp FK7053 Supraledning, 7.5 hp FK7046 Optik och Laserfysik, 7.5 hp FK7052 Introduktion till kvantinform, 7,5 hp
FK7057 Atomfysik, 7.5 hp FK8023 Avancerad allmän relativitet, 7,5 hp FK7060 Kondenserade materiens fysik, 7.5 hp FK7054 Nanoteknologi, 7.5 hp
FK7059 Kvantkemi, 15 hp   FK7055 Acceleratorfysik, 7.5 hp
  FK8024 Fördjupning i teoretisk fysi, 7.5 hp   FK8018 Kvantf.teori f kond.mat., 7.5 hp
  FK8027 Kvantfältteori, 15 hp FK8027 Kvantfältteori, 15 hp FK8025 Allmän relativitetsteori, 7.5 hp
 
A
B
C
D
A
B
C
D
 
Orienterings- kurser mm FK2009 Elektronikens grunder, 7.5 hp   FK1012 Astro, 7,5 hp FK1012 Astrobiol. o molek. i rymden, 7,5 hp   Orienterings- kurser mm
  FK2003 Kvantfysikens principer, 7.5 hp  
 
A
B
C
D
A
B
C
D
 

 

Sommarkurser 2018

Inga schemalagda sommarkurser funna.