Fysikums kurser läsåret 2017-2018

Visa KURSER FÖR KOMMANDE LÄSÅR - preliminärt

Välj SORTERING EFTER KURSKOD

Observera att inte alla kurser inom programmen ges varje läsår. Ett mindre antal kurser alternerar med varandra, så att en viss kurs ges vartannat år. Mer information finns här.

Teckenförklaring:

* Inget schema kan hittas för aktuellt läsår. Mer information finns här.
MSF Inget schema kan hittas för aktuellt läsår. Kursen ges av vår avdelning för Medicinsk strålningsfysik. Scheman för kurser som ges av MSF är endast delvis integrerade med Fysikums schemasystem. För information om scheman för MSF-kurser hänvisas till ansvarig för den aktuella kursen.

 

Kursnamn

Schema

Acceleratorfysik FK7055 7.5 hp html ics pdf
Allmän relativitetsteori FK8025 7.5 hp html ics pdf
Analytisk Mekanik FK7049 7,5 hp html ics pdf
Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs FK1012 7,5 hp html ics pdf
Atom- och molekylfysik FK5023 7,5 hp html ics pdf
Atomfysik FK7057 7.5 hp html ics pdf
Avancerad allmän relativitetsteori FK8023 7,5 hp html ics pdf
Avancerad kvantmekanik FK5027 7,5 hp html ics pdf
Beräkningsfysik FK8029 15 hp html ics pdf
Bild- och systemanalys FK7064 9 hpMSF
Biostatistik för fysiker FK3008 7,5 hp html ics pdf
Detektorfysik FK7056 7,5 hp html ics pdf
Diagnostisk radiologisk fysik FK7038 10,5 hpMSF
Elektrodynamik FK7045 7.5 hp html ics pdf
Elektromagnetism och vågor FK5019 7,5 hp html ics pdf
Elektronikens grunder FK2009 7.5 hp html ics pdf
Experimentell fysik FK5021 7,5 hp html ics pdf
Experimentell fysik för lärare FK5022 7,5 hp*
Fysik med digitala verktyg FK4025 7,5 hp html ics pdf
Fysikalisk mätteknik FK7063 7,5 hp html ics pdf
Fysikens matematiska metoder FK7048 7.5 hp html ics pdf
Fysikens statistiska metoder FK7061 7.5 hp html ics pdf
Fördjupning i teoretisk fysik FK8024 7.5 hp html ics pdf
Grundläggande strålningsbiologi FK7065 9 hpMSF
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer FK7052 7,5 hp html ics pdf
Klassisk fysik FK3014 30 hp
         - Mekanik I html ics pdf
         - Termodynamik html ics pdf
         - Mekanik II html ics pdf
         - Elektromagnetism html ics pdf
         - Vågrörelselära och Optik html ics pdf
Kondenserade materiens fysik FK7060 7.5 hp html ics pdf
Kosmologi och astropartikelfysik FK7050 7.5 hp html ics pdf
Kvantfenomen och strålningsfysik FK5015 7,5 hp html ics pdf
Kvantfysikens principer FK2003 7.5 hp html ics pdf
Kvantfältteori FK8027 15 hp html ics pdf
Kvantfältteori för kondenserad materia FK8018 7.5 hp html ics pdf
Kvantkemi FK7059 15 hp html ics pdf
Kvantmekanik FK5020 7,5 hp html ics pdf
Kvantoptik FK7047 7.5 hp html ics pdf
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi FK5024 7,5 hp html ics pdf
Kärnfysik FK7051 7.5 hp html ics pdf
Matematik för naturvetenskaper I MM2002 15 hp*
Matematik för naturvetenskaper II MM4001 15 hp*
Matematik II - Analys, del A MM5010 7,5 hp*
Matematik II - Analys, del B MM5011 7,5 hp*
Matematik II - Linjär algebra MM5012 7,5 hp*
Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik FK4024 7,5 hp html ics pdf
Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat FK4027 15 hp*
Nanoteknologi FK7054 7.5 hp html ics pdf
Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap - Mom 1: Fysik GE2017 15 hp html ics pdf
Numeriska metoder för fysiker II BE7001 7,5 hp*
Optik och Laserfysik FK7046 7.5 hp html ics pdf
Praktik i fysik FK7014 7.5 hp*
Programmering och datalogi för fysiker DA7011 7,5 hp*
Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker FK4026 15 hp html ics pdf
Projekt inom experimentell modern fysik FK5026 7,5 hp html ics pdf
Relativitetsteori, orienteringskurs FK1018 7.5 hp html ics pdf
Simuleringsmetoder i statistisk fysik FK8028 7,5 hp html ics pdf
Statistisk Fysik FK7058 7.5 hp html ics pdf
Statistisk fysik II FK7016 7.5 hp*
Statistisk mekanik och kondenserad materia FK5025 7,5 hp html ics pdf
Strålkällor med medicinska tillämpningar FK5028 7,5 hpMSF
Strålskyddslära med omgivningsradiologi FK8030 7,5 hpMSF
Supraledning FK7053 7.5 hp html ics pdf
Tankeexperiment i fysiken FK1021 7,5 hp html ics pdf