Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker
FK4026, 15 högskolepoäng.

 
Kursen behandlar metoder inom fysiken och tillämpningar av dessa inom fysiken och består av följande moment:

PRO1 (1.5 hp), PRO2 (1.5 hp) och PRO3 (3 hp). Programmering för fysiker. (Programming for Physicists).
Momenten behandlar programmering i en miljö lämplig för fysiktillämpningar i syfte att ge förtrogenhet med arbete i digitala miljöer och grundläggande datalogiska begrepp. I momenten ingår: Programmering i ett modernt programspråk. Datastrukturer. Användning av enkla grafikrutiner. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering.

Statistik för fysiker (Statistics for Physicists) 4.5 hp.
Momentet behandlar visualisering av data, sannolikhetsbegreppet, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, centrala gränsvärdessatsen, grundläggande punktuppskattning, grundläggande intervalluppskattning, hypotestest.

NUMM. Numeriska metoder inom fysiken (Numerical Methods in Physics) 4.5 hp.
Momentet behandlar numeriska metoder inom fysiken: grundläggande numeriska metoder, linjära och ickelinjära ekvationer och ekvationssystem, överbestämda linjära och ickelinjära ekvationssystem, linjär och ickelinjär modellanpassning, interpolation, integralskattning, feltermskorrigering, störningsräkning och kondition, ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem, orientering om partiella differentialekvationer och Monte Carlo-metoder, fysikaliska applikationer och exempel.

Kursperiod

V35-02 HT17. Närmaste kursperiod därefter: HT18

Litteratur

Programmering : John V. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python, MIT Press (2013)
Statistik : Stokastik - sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Sven Erick Alm och Tom Britton, Liber.
Numerisk analys : Mark Newman, Computational Physics (2013)

Aktuell information

Aktuell information kommer finns på Mondo vid kursstart.

Lärare

Föreläsningar:
Jörgen Sjölin (Numeriska metoder), tel: 08 5537 8675, e-post: sjolin@fysik.su.se
Lars Arvestad (Programmering), tel: , e-post: arve@nada.su.se
Maria Deijfen (Statistik), Matematisk statistik och försäkringsmatematik, tel: 08 164591, e-post: mia@math.su.se
Datorövningar:
Gustav Eklund , tel: , e-post: gustav.eklund@fysik.su.se
Axel Gagge , tel: , e-post: axel.gagge@fysik.su.se
Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.
Kursansvarig
Jörgen Sjölin
telefon: 08 5537 8675
epost: sjolin@fysik.su.se