1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Kursinformation
  5. Scheman och kursfakta
  6. Experimentell kvantfysik FK5013

Experimentell kvantfysik
FK5013, 7,5 högskolepoäng.

 
Kursen behandlar ett antal experiment avsedda att ge insikt i kvantfysikaliska fenomen, experimentella metoder och experimentell utrustning. Kursen ger träning i att självständigt planera och utföra experiment, att analysera data, att använda datorbaserade metoder, att dokumentera och att presentera resultat både skriftligt och muntligt. De kunskaper och färdigheter som kursen förmedlar är användbara för fördjupade studier i fysik. Kunskaperna är också användbara för lärare samt för personer verksamma inom yrkesområden där man utför analys av data med statistiska metoder.

Kursperiod

v 49 - 02 HT05. Närmaste kursperiod därefter:

Litteratur


Aktuell information

Kursens hemsida ger detaljerad information om kursens upplägg. Där finner du också alla labinstruktioner och övriga relevanta dokument.

Lärare

Laborationer:
Guillermo Andler Ansvar experiment, tel: 08 5537 8664, e-post: guillermo.andler@fysik.su.se
Mohamed Bourennane Ansvar experiment, tel: 08 5537 8736, e-post: Mohamed.Bourennane@fysik.su.se
Ian Davidson Ansvar experiment, Kunde inte hitta kontaktinfo i personaldatabasen
Fredrik Hellberg Ansvar experiment, tel: 08 5537 8133, e-post: Fredrik.Hellberg@fysik.su.se
Jörgen Sjölin Ansvar experiment, tel: 08 5537 8675, e-post: sjolin@fysik.su.se
Andrey Boris Assistent, tel: 08 5537 8607, e-post: Andrey.Boris@fysik.su.se
Wayne Cribbs Assistent, tel: 08-5537 8672, e-post: Wayne.Cribbs@fysik.su.se
Ahraf Mohamed El Hassan Assistent, Kunde inte hitta kontaktinfo i personaldatabasen
Pantea Fathi Assistent, tel: 08 5537 8072, e-post: Pantea.Fathi@fysik.su.se
Alley Hameedi Assistent, tel: 08 5537 8688, e-post: alley.hameedi@fysik.su.se
Muhammad Umair Assistent, tel: 08 5537 8432, e-post: Muhammad.Umair@fysik.su.se
Dirk Wölbing Assistent, tel: 08 5537 8681, e-post: dirk.woelbing@fysik.su.se
Abulaiti Yiming Assistent, Kunde inte hitta kontaktinfo i personaldatabasen
Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.
Kursansvarig
Wolf Geppert
telefon: 08 5537 8649
epost: Wolf.Geppert@fysik.su.se