1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Kursinformation
  5. Scheman och kursfakta
  6. Optik och Laserfysik FK7013

Optik och Laserfysik
FK7013, 7.5 högskolepoäng.

 

Click here to read this information in English


Laserns funktion och egenskaper, lasertyper, lasertillämpningar, ABCD-matriser, avbildningsfel, optiska instrument, interferometri, holografi, polariserat ljus, fresneldiffraktion, anti- och högreflektionbeläggning, fiberoptik, icke-linjär optik, olika materials optiska egenskaper, fourieroptik.


Den här kursen ges inte under innevarande läsår.
Inför kursstarten kommer information om litteratur, lärare och schema att läggas ut här. Vill du innan dess veta när kursen kommer att ges eller få mer information om den här kursen kan du vända dig till studierektor.
Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.