1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Kursinformation
  5. Scheman och kursfakta
  6. Optik och Laserfysik FK7013

Optik och Laserfysik
FK7013, 7.5 högskolepoäng.

 

Click here to read this information in English


Laserns funktion och egenskaper, lasertyper, lasertillämpningar, ABCD-matriser, avbildningsfel, optiska instrument, interferometri, holografi, polariserat ljus, fresneldiffraktion, anti- och högreflektionbeläggning, fiberoptik, icke-linjär optik, olika materials optiska egenskaper, fourieroptik.


Kursperiod

v03-10 VT17. Närmaste kursperiod därefter: VT2018

Litteratur

Pedrotti, Pedrotti, Pedrotti: Introduction to optics (third edition, Prentice-Hall 2007).
Hecht, Optics (4th edition, 2001)

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Fysik II, 30hp. Engelska B eller motsvarande.

Examination

a. Kursen examineras på följande vis: kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga prov och laborationsredovisningar.
Om undervisningen sker på engelska kan även examination komma att genomföras på engelska.
b. Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. d. För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt deltagande i all obligatorisk undervisning.

Aktuell information

Ytterligare info på kursens hemsida VT2017 (på engelska)

Lärare

Föreläsningar:
Markus Hennrich , tel: 08 5537 8614, e-post: markus.hennrich@fysik.su.se
Laborationer:
Ashraf El Hassan , tel: , e-post: ashraf@fysik.su.se
Schedule in English
html format
pdf format
English schedules in ICS format are for the moment not available.
Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.
Kursansvarig
Markus Hennrich
telefon: 08 5537 8614
epost: markus.hennrich@fysik.su.se