Kvantoptik
FK7017, 7.5 högskolepoäng.

 

Click here to read this information in English


Kursen behandlar experimentella metoder och tekniker inom kvantoptik med betoning på tillämpningar inom kvantinformation. Kursinnehåll: Introduktion till lasrar och koherent ljus, interferometri, singelfotonkällor- och detektorer, kvantmätning, kvantbrus, kvantkorrelationer, experimentella tester av kvantmekaniken (Bells olikheter), experimentella demonstrationer av kvantkryptografi och kvantgrindar.
Kursen ges på engelska.

Denna kurs ges också inom forskarutbildningen.

Den här kursen ges inte under innevarande läsår.
Inför kursstarten kommer information om litteratur, lärare och schema att läggas ut här. Vill du innan dess veta när kursen kommer att ges eller få mer information om den här kursen kan du vända dig till studierektor.
Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.