Kvantoptik
FK7017, 7.5 högskolepoäng.

 

Click here to read this information in English


Kursen behandlar experimentella metoder och tekniker inom kvantoptik med betoning på tillämpningar inom kvantinformation. Kursinnehåll: Introduktion till lasrar och koherent ljus, interferometri, singelfotonkällor- och detektorer, kvantmätning, kvantbrus, kvantkorrelationer, experimentella tester av kvantmekaniken (Bells olikheter), experimentella demonstrationer av kvantkryptografi och kvantgrindar.
Kursen ges på engelska.

Denna kurs ges också inom forskarutbildningen.

Kursperiod

v 45-03 HT15. Närmaste kursperiod därefter: HT2016

Litteratur

Mark Fox, Quantum Optics An Introduction, Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-856673-5

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Kvantfysik 20 poäng (FY 3150)

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter och laborationer.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov och skriftliga redovisningar av inlämningsuppgifter.

Aktuell information

Mer information finns på kursens hemsida .

Lärare

Räkneövningar:
Mohamed Bourennane , tel: 08 5537 8736, e-post: Mohamed.Bourennane@fysik.su.se
Demonstationer:
Hammad Anwer , tel: 08 161083, e-post: hammad.anwer@fysik.su.se
Schedule in English
html format
pdf format
English schedules in ICS format are for the moment not available.
Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.
Kursansvarig