1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Kursinformation
  5. Scheman och kursfakta
  6. Kemisk ytfysik FK7044

Kemisk ytfysik
FK7044, 7,5 högskolepoäng.

 

Click here to read this information in English


Introduktion till ytstrukturer, adsorption och olika adsorptionssäten. Experimentella tekniker för att studera struktur, elektronsstruktur och dynamik på ytor. Analys av fem huvudtyper av kemisk bindning på ytor, atomär radikal, di-atomära system med omättat pi-system, omättade kolväten, fria elektronpar bindning och fysisorption. Kinetik och dynamik av kemiska yreaktioner. Heterogen katalys och elektrokatalys. In-situ och operando karakterisering av katalytiska reaktion. Optimering av katalysatorer baserat på enkla koncept.

Kursperiod

VT 2016. Närmaste kursperiod därefter: VT2018

Litteratur


Aktuell information


Lärare

Schedule in English
html format
pdf format
English schedules in ICS format are for the moment not available.
Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.
Kursansvarig