1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Kursinformation
  5. Scheman och kursfakta
  6. Fysikens matematiska metoder FK8005

Fysikens matematiska metoder
FK8005, 7.5 högskolepoäng.

 

Click here to read this information in English


Fysikaliska samband beskrivs ofta med differentialekvationer. Kursen skall ge praktiskt användbara kunskaper om inom fysiken vanliga differentialekvationer och funktionssystem samt om exakta och approximativa lösningsmetoder. Innehållet är inriktat mot ordinära och partiella linjära differentialekvationer och utgörs av komplex analys med residukalkyl, partiella differentialekvationer med variabelseparation i cartesiska, cylindriska och sfäriska koordinatsystem, serieutveckling, konstruktion av linjärt oberoende lösningar, inhomogena differentialekvationer med Greens funktionteknik. Fältekvationer för värmeledning och diffusion samt våg-ekvationen. Diracs deltafunktion. Fourierintegraler. Utveckling i ortogonala funktionssystem. Ortogonala polynom. Bessels och Legendres ekvationer. Speciella funktioner: Legendre polynom, klotytfunktioner och Besselfunktioner. Laplace-transformen och dess invers.

Denna kurs ges också inom forskarutbildningen.

Den här kursen ges inte under innevarande läsår.
Inför kursstarten kommer information om litteratur, lärare och schema att läggas ut här. Vill du innan dess veta när kursen kommer att ges eller få mer information om den här kursen kan du vända dig till studierektor.
Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.