Fysik för lärare åk 7-9 - Moment 4: Miljöfysik
FKU200, 7,5 högskolepoäng.

 
Kursmomentet behandlar: Fysiken i ett sammanhang av samhälleliga utmaningar såsom energiförsörjning, miljöpåverkan, klimatförändringar och begränsade naturtillgångar av fossila bränslen och uran. De fysikaliska mekanismerna bakom klimatförändringar och förnybara energikällors funktion och användbarhet med utgångspunkt i grundläggande termodynamik. Kärnkraft, strålningsmiljö samt kärnbränsle- och avfallshantering.

Kursperiod

VT2016, v 14 - 22. Närmaste kursperiod därefter:

Litteratur


Aktuell information


Lärare

Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.
Kursansvarig