1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Kursinformation
  5. Scheman och kursfakta
  6. Kursutvärderingar

Kursutvärderingar

Kursutvärderingar är viktiga för utveckling och förbättring av Fysikums kurser. Med början hösten 2016 kommer de publiceras på webben och samlas här.

Samtliga kurser som ges vid Fysikum ska utvärderas. Det är en viktig process och nödvändig i det fortgående arbetet att utveckla och förbättra våra kurser. Kursutvärderingar baseras på studenters svar på en frågeenkät samt en reflektion av kursansvarig lärare.

Med början läsåret 2016-17 kommer kursutvärderingarna publiceras på webben och samlas här. De är ordnade under läsår och efter kurskod. Eventuella frågor kan ställas till Anders Hedqvist (anders.hedqvist@fysik.su.se).

Kursutvärderingar, läsåret 2017-18

FK2009, Elektronikens grunder
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Mekanik 1
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Termodynamik
FK4025, Fysik med digitala verktyg
FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker - - kursmoment Statistik
FK5023, Atom- och molekylfysik
FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi
FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia
FK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar
FK7045, Elektrodynamik
FK7047, Kvantoptik
FK7048, Fysikens matematiska metoder
FK7057, Atomfysik
FK7065, Grundläggande strålningsbiologi
FK8030, Strålskyddslära med omgivningsradiologi
GE2017, Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap - Mom 1: Fysik

Kursutvärderingar, läsåret 2016-17

FK2003, Kvantfysikens principer
FK3008, Biostatistik för fysiker
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Elektromagnetism
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Mekanik 1
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Mekanik 2
FK3014, Klassisk fysik - - kursmoment Termodynamik
FK3015, Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi
FK4003, Digital Systemkonstruktion I
FK4024, Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv - Moment 1: Miljöfysik
FK4025, Fysik med digitala verktyg
FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker - - kursmoment Numeriska metoder
FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker - - kursmoment Statistik
FK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat
FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik
FK5019, Elektromagnetism och vågor
FK5023, Atom- och molekylfysik
FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi
FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia
FK5026, Projekt inom experimentell modern fysik
FK5027, Avancerad kvantmekanik
FK5028, Strålkällor med medicinska tillämpningar
FK5029, Joniserande strålnings växelverkan med materia
FK5030, Strålningsdetektorer och mätmetoder
FK5031, Strålningsdosimetri
FK7003, Elementarpartikelfysik
FK7009, Kvantkemi
FK7012, Molekylfysik, I
FK7013, Optik och Laserfysik
FK7017, Kvantoptik
FK7019, Supraledning
FK7039, Bild- och systemanalys I
FK7042, Kondenserade materiens fysik, I
FK8001, Analytisk Mekanik
FK8003, Elektrodynamik I
FK8005, Fysikens matematiska metoder
FK8006, Fysikens statistiska metoder
FK8007, Kvantmekanik, III
FK8008, Statistisk Fysik I
FK8014, Strålterapeutisk fysik och biologi
FK8015, Klinisk strålterapifysik