Schemat saknas

 

Det finns fler möjliga orsaker till att schemat inte går att hitta.

Schemat kanske inte finns i det format du söker

De flesta scheman finns i tre format: html (vanlig web-sida), pdf och ics (för elektronisk kalender). För några enstaka kurser finns inte alla format tillgängliga. Du har försökt hitta ett schema i html-format. Du kan se om något av de andra formaten fungerar:
      pdf-format eller ics-format.

Det är inte alla kurser som ges varje läsår.

vårt grafiska översiktsschema kan du se om den kurs du söker schema för ges under innevarande läsår. Du kan också titta på kursfaktasidan för den aktuella kursen, där ges information om när kurser ges för alla kurser som är aktuella under läsåret. Du kan också vända dig till studentexpeditionen för att försöka få klarhet.

Det kan vara en extern kurs

Vissa av våra kurser samläses med andra universitet och högskolor. Om en sådan kurs administreras externt så har vi inte schema-information på våra web-sidor. Via kursens kursfaktasida får du i så fall information om var du kan hitta information hos den enhet som ger kursen.

Det kan vara fel på en länk

Om du försökt följa alla råd ovan och ändå inte får någon rätsida på det så kan du skicka ett mail till fysinfo@fysik.su.se så skall vi undersöka länken. Tala då om vilket schema du försöker hitta, och också på vilken sida den länk som eventuellt inte fungerar finns.