1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Start
  4. Kursinformation
  5. Tentamen

Tentamensschema

Schema för läsårets tentamina.

Kurser avslutas i regel med en skriftlig tentamen. Nedan återfinns schema för innevarande läsårs tentamina, inklusive omtentamina. Information om hur tentamina går till samt de regler som gäller finner du under "Praktisk information" i menyn till vänster.

Vid ordinarie tentamenstillfälle behöver du inte anmäla dig för tentamen om du är registrerad på kursen.
Vid omtentamenstillfällen (och vid ordinarie tillfälle för en kurs där du inte är registrerad) måste du anmäla dig via webformuläret.

   


SKRIVSCHEMA 2017-18
TID LOKAL KATEGORI KURS DELKURS/MOMENT OMTENTAMEN
v 34, 2017          
21/88-13FA32Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  8-13FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  8-13FA32Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  8-13FA32AvancFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
  8-13FA32AvancFK8028, Simuleringsmetoder i statistisk fysik  *
  8-13FA32AvancFK7063, Fysikalisk mätteknik  *
  8-13FA32AvancFK8018, Kvantfältteori för kondenserad materia  *
Ti22/88-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik *
  8-13FR4Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken *
  8-13FR4Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  8-13FR4AvancFK8003, Elektrodynamik I  *
  8-13FR4AvancFK7049, Analytisk Mekanik  *
  8-13FR4AvancFK8025, Allmän relativitetsteori  *
  8-13FR4AvancFK7043, Detektorfysik  *
On23/88-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik II *
  8-13FR4Kand2FK5019, Elektromagnetism och vågor   *
  8-13FR4Kand2FK4010, Elektromagnetism  *
  8-13FR4Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  8-13FR4AvancFK7003, Elementarpartikelfysik  *
  8-13FR4AvancFK8008, Statistisk Fysik I  *
  8-13FR4AvancFK7054, Nanoteknologi  *
To24/88-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikElektromagnetism *
  8-13FR4Kand1FK3001, Experimentella metoder  *
  8-13FR4Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  8-13FR4Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia  *
  8-13FR4AvancFK7047, Kvantoptik  *
  8-13FR4AvancFK5001, Introduktion till astropartikelfysik  *
  8-13FR4AvancFK7061, Fysikens statistiska metoder  *
Fr25/88-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  8-13FR4Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  8-13FR4Kand3FK5027, Avancerad kvantmekanik  *
  8-13FR4Kand3FK5012, Kvantmekanik II   *
  8-13FR4AvancFK7053, Supraledning  *
  8-13FR4AvancFK7042, Kondenserade materiens fysik, I  *
  8-13FR4AvancFK7050, Kosmologi och astropartikelfysik  *
  8-13FR4AvancFK8027, Kvantfältteori  *
  8-13FR4AvancFK8007, Kvantmekanik, III  *
26/89-14FR4OrientkvallFK2003, Kvantfysikens principer  *
  9-14FR4OrientkvallFK1008, Relativitetsteori, orienteringskurs  *
v 39, 2017          
To28/98-13FP22Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik    
v 41, 2017          
Ti10/108-13FB42Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker  
v 42, 2017          
Fr20/108-13UgglKand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I  
v 43, 2017          
23/108-13FR4Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik   
  8-13FR4OrientmikroFK2001, Elektronikens grunder   
Ti24/108-13FA32AvancFK7047, Kvantoptik   
On25/108-13FA32AvancFK7057, Atomfysik   
To26/108-13FR4Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi   
  8-13FR4AvancFK7045, Elektrodynamik   
Fr27/108-13FA32FydidFK4027, Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat   
  8-13FA32AvancFK7048, Fysikens matematiska metoder   
v 47, 2017          
Ti21/118-13BrunnKand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker  
v 48, 2017          
To30/118-13FA32Kand3FK5025, Statistisk mekanik och kondenserad materia   
v 50, 2017          
Fr15/128-13UgglKand1FK3014, Klassisk fysikTermodynamik  
v 01, 2018          
Ti2/18-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikMekanik I *
  8-13FR4Kand2FK5020, Kvantmekanik  *
  8-13FR4Kand3FK5023, Atom- och molekylfysik  *
  8-13FR4AvancFK7045, Elektrodynamik  *
  8-13FR4AvancFK7047, Kvantoptik  *
On3/18-13FR4Kand2FK5021, Experimentell fysik  *
  8-13FR4Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerProgrammering för fysiker *
  8-13FR4Kand3FK5015, Kvantfenomen och strålningsfysik   *
  8-13FR4AvancFK7048, Fysikens matematiska metoder  *
To4/18-13FR4Kand1FK3014, Klassisk fysikVågrörelselära och optik *
  8-13FR4Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerStatistik för fysiker *
  8-13FR4Kand3FK5024, Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi  *
  8-13FR4AvancFK7057, Atomfysik  *
v 02, 2018          
8/18-13FA32AvancFK8024, Fördjupning i teoretisk fysik   
Ti9/18-13FA32Kand2FK4026, Programmering, numeriska metoder och statistik för fysikerNumeriska metoder inom fysiken  
  8-13FA32AvancFK7051, Kärnfysik   
To11/18-13FA32AvancFK7053, Supraledning   

 

FR4FR4: Oskar Klein-auditoriet, plan 4 AlbaNova
FD5FD5: The Svedberg-salen, plan 5 AlbaNova
FA32Lektionssal FA32, plan 3 AlbaNova
FB52Lektionssal FB52, plan 5 AlbaNova
LaduLaduvikssalen plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket, Frescati
VartVärtasalen plan 6 ovanför Universitetbiblioteket, Frescati
BrunnBrunnsvikssalen plan 5 mellan hus A och B, södra husen, Frescati
UgglUgglevikssalen plan 5 vid hus E, södra husen, Frescati
A2Hörsal 2 i hus A, södra husen, Frescati
XXLokal ännu ej bestämd
FB54Lektionssal FB54, plan 5 AlbaNova
FB41Lektionssal FB41, plan 4 AlbaNova
FB42Lektionssal FB42, plan 4 AlbaNova
SieSievertrummet
JonKJonkammaren, KS Solna, Hus Z5, plan U1
MSFBMSF Biblioteket, KS Solna, Hus P9, plan 2
TFTargetForum, KS Solna, Hus P8, plan0
FA31Lektionssal FA31, plan 3 AlbaNova
FP22Lektionssal FP22, Roslagstullsbacken 33 (Hus 1)
HemHemtentamen