Studentexpeditionen

Studentexpeditionen kan du som student eller blivande student få information och hjälp med frågor som rör dina studier på Fysikum. Här kan du anmäla dig till tentamina, göra omregistreringar på en kurs, få underskrivna LADOK-intyg och registreringsbevis samt kvittera ut passerkort. Det är också hit du ska vända dig om du gör avbrott på en kurs eller vill anmäla studieavbrott från ett program. På Studentexpeditionen hämtar du också återlämnade laborationsrapporter och tentor samt köper kompendier. Gamla tentamensskrivningar och lösningar finns att låna på expeditionen för kopiering på biblioteket.

Studievägledningen

I samma korridor som Studentexpeditionen finns också våra studievägledare. Under terminstid finns studievägledarna tillgängliga på fasta telefon- och mottagningstider. Information om aktuella tider finns anslagna på dörren till studievägledningen, här i högerspalten eller via telefon/e-post (se kontaktuppgifter till höger). Du kan också ta kontakt för att boka tid, vilket särskilt rekommenderas för dig som reser långt. Vi har även ett kontaktformulär du kan fylla i om du vill bli kontaktad av studievägledare.

Hos studievägledningen kan du få svar på frågor om anmälan och antagning, kurser och förkunskapskrav eller vad som gäller för examen. Om du hamnat efter i dina studier är du välkommen att kontakta oss för att lägga upp en individuell studieplan. Du kan också ställa frågor om arbetsmarknad och utbytesstudier.