1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Utbildning
  4. Om att läsa fysik

Att läsa fysik på universitetet

Att studera vid ett universitet skiljer sig på många sätt från tidigare studier.

Att läsa på universitetet innebär gott om tid att fördjupa sig i ett ämne man är intresserad av. Självstudier – gärna i samarbete med studiekamrater – är den viktigaste delen av studierna. Här skiljer sig unversitetet från gymnasiet. Vi har samlat information om olika undervisningsformer på en särskild sida. Du kan också läsa om universitetsstudier i Stockholms universitets studenthandbok.

Universitetskanslerämbetet utvärderade 2013 samtliga högskoleutbildningar i fysik. I deras beslut framkom att Stockholms universitet stod sig mycket väl. Till exempel kan nämnas att våra masterprogram var de enda som fick högsta betyg.

Många undrar också vilken skillnaden är mellan att läsa fysik på tekniska högskolan och universitetet. Vi har försökt beskriva skillnaderna här.

Gör också gärna ett besök på vår sida med vanliga frågor.