1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Utbildning
  4. Program

Utbildningsprogram

De längre utbildningarna i fysik som leder fram till examina är indelade i program som följer på varandra. Det första programmet är kandidatprogrammet som efter 3 års heltidsstudier leder fram till en kandidatexamen. Efter kandidatexamen kan man fortsätta på ett masterprogram och efter två års heltidsstudier nå en masterexamen. Efter detta kan man fortsätta med forskarutbildning och efter 3-4 års heltidsstudier ta en doktorsexamen.

Fysikums utbildningsprogram
Fysikums utbildningsprogram

Det sista året på masterprogrammet kan överlappa med det första året på forskarutbildningen

 

 

För mer information om våra program, följ länkarna nedan: