Studiefinansiering

 

Ett villkor, förutom de rent kunskapsmässiga kraven, för antagning till forskarutbildning är att den som antas kan beredas godtagbar försörjning under hela studietiden, d v s under 4 år vid heltidsstudier. Finansieringen  utgörs i normalfallet (från 1 juli 2014) av anställning som doktorand. Fakulteten kan i undantagsfall godkänna annan typ av finansiering.  Tjänstgöring, upp till 20%,  i undervisning eller annan typ av institutionsuppdrag kan ingå i doktorandanställningen. Om man undervisar 20% förlängs studiestödstiden från fyra till fem år.